Bläddra

FrameMaker Övningshandbok: Skapa och använda mallar med Adobe FrameMaker 11.x/12.x för Windows

Kategorier: Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

FrameMaker Övningshandbok: Skapa och använda mallar med Adobe FrameMaker 11.x/12.x för Windows

Kategorier: Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
I denna övningshandbok ska du göra egna FrameMaker-mallar från grunden. Du gör mallen med utgångspunkt från ett tomt dokument. Du får bl.a. lära dig att arbeta med mallsidor, referenssidor, stycke- och teckenutformningar, tabeller och en innehållsförteckning.
Du ska göra tre olika mallar i den här övningshandboken, en kapitelmall och en mall för innehållsförteckning. Mallarna ska användas till att skapa en bok med innehållsförteckning och olika kapitel.
Du får du också lära dig hur du använder färdiga mallar, utformar text och tabeller, importerar bilder, använder ritverktygen, referenser, variabler och mycket annat.
Övningshandboken är anpassad för Adobe FrameMaker 11.x/12.x för Windows.