Bläddra

av:Bengt Karlsson

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Serien Konstruktion A består av två böcker, Maskinteknik och Elteknik. Böckerna är avsedda för kursen Konstruktion A på teknikprogrammet och ger eleverna bra och grundläggande kunskaper i maskinteknik och elteknik.
Köp här

Isbn: 9789127581968

Utgivningsår:20040604

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Klas Weman

Kategorier: Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tekniska färdigheter och tekniska yrken
Karlebo Svetshandbok är en överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Boken är anpassad till IIW och EWF:s riktlinjer för internationell svetsutbildning. Denna sjätte upplaga tar upp det senaste inom utvecklingen med flera kompletteringar och ändringar, bland annat har…
Köp här

Isbn: 9789147114153

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mia Bondelind, Steffen Häggström

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hydraulik för samhällsbyggnad riktar sig främst till studenter på civil- och högskoleingenjörsprogram för väg-och vattenbyggnad, byggteknik och samhällsbyggnad men också till verksamma ingenjörer inom VA-området. Vårt samhälle är helt beroende av säker tillgång på och hantering av vatten. För att klara det krävs…
Köp här

Isbn: 9789147113446

Utgivningsår:20180427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147099399

Utgivningsår:20100331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Michael Gärtner

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Traditionellt hantverk
”Boken han skrivit är en ljuvligt nördig hyllning till ett lika klassiskt som vackert hantverk, men bjuder också in alla nyfikna till att pröva på läderarbetet.” Sköna hem Lone Wolf läderarbete är en praktisk introduktion till läderhantverk på hobbynivå. Med små medel kommer du att…
Köp här

Isbn: 9789127142909

Utgivningsår:20151019

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Modern produktionsteknik del 1 och 2 är avsedda för grundkurser i produktionsteknik vid ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. I tillämpliga delar kan böckerna även användas på andra utbildningar som har behov av kunskaper inom produktionsteknik. Huvudsyftet med böckerna är att beskriva bakomliggande teorier och…
Köp här

Isbn: 9789147113439

Utgivningsår:20180427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188207081

Utgivningsår:20160620

Utgivare: Classic Motor

Mediatyp: BB

av:Ingvar Ekroth, Eric Granryd

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken.För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund.…
Köp här

Isbn: 9789144116921

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars G. Pärletun

Kategorier: Applikationer för industri och teknik Informationsteknik Maskinteknik och material Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad datateknik
The book gives an introduction to structural and thermal analysis with Creo Simulate. It covers a wide range of static analyses: 3D, 2D plane stress, 2D plain strain, axisymmetric solids and shells, beam structures and general shells. Moreover, buckling and modal analyses are performed for beam structures. Sensitivity…
Köp här

Isbn: 9789163138881

Utgivningsår:20181105

Utgivare: Vivamos

Mediatyp: BC

av:Hans Havtun

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Syftet med ämnet Tillämpad termodynamik är att ge läsaren en bred introduktion till ämnesområdet Energiteknik där termodynamiken utgör en av grundpelarna. Förutom termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper är innehållet inriktat mot ingenjörstillämpningar såsom förbränningsmotorer,…
Köp här

Isbn: 9789144143248

Utgivningsår:20210826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Havtun

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
The purpose of the subject Applied Thermodynamics is to provide the reader with a wide introduction to the Energy Technology field where Thermodynamics is one of the fundamental subjects. Apart from the laws of thermodynamics, ideal gas and real fluid behavior, the content is focused on Engineering Thermodynamics…
Köp här

Isbn: 9789144143231

Utgivningsår:20210831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171628015

Utgivningsår:20110310

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av:Bertil Bodelind, Allan Persson

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Maskinteknik och material Matematik Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
En fyllig tabell- och formelsamling i sex delar:Teoretiskt underlag, Sektionsstorheter och profiltabeller, Elementarfall för böjning, Formfaktorer, Normer samt Materialdata.
Köp här

Isbn: 9789144038254

Utgivningsår:20010415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Åke Olofsson

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Motorer och kraftöverföring Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Miljövänlig energiutvinning ur ett komprimerat medium (ex. luft) med en ny patenterad motor.
Köp här

Isbn: 9789178197637

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Åke Olofsson

Mediatyp: BC

av:Ingvar Ekroth, Eric Granryd

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken. För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund.…
Köp här

Isbn: 9789144039800

Utgivningsår:20050630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Olsson

Kategorier: Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tekniska färdigheter och tekniska yrken
Att förstå hur en svetsad konstruktion hållfasthetsmässigt fungerar och lämpligen utformas kräver djup kunskap inom flera områden. Denna femte, helt omarbetade utgåva av Konstruktionshandboken har flera nya kapitel som bland annat behandlar sprödbrott, svetsegenspänningar och kontroll av svetsförband. Stor vikt har…
Köp här

Isbn: 9789198152906

Utgivningsår:20140120

Utgivare: Techstrat publishing

Mediatyp: BB

av:Claes Olsson

Kategorier: Instrument och instrumenteringsteknik Maskinteknik och material Materialprovning Materialvetenskap Mätteknik och kalibrering Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Product development is becoming increasingly more complex. Therefore, during the years, the mechanical designer´s profession has been split into several fields, each having specialized engineers. Three such professionals are the Calculation Engineer, the Measurement Engineer, and the Test Engineer. This handbook is…
Köp här

Isbn: 9789198152920

Utgivningsår:20200708

Utgivare: Techstrat publishing

Mediatyp: BB

av:Jan-Eric Ståhl, Christina Windmark

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Maskinteknik och material Miljön Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hållbara produktionssystem – Länken mellan teknik och ekonomi med ett globalt perspektiv Boken visar hur länken mellan teknik och ekonomi kan etableras och användas vid beslutfattande. Denna länk utgör grunden till en långsiktigt hållbar och ekonomiskt baserad produktrealisering. Boken beskriver integrationen av…
Köp här

Isbn: 9789144126425

Utgivningsår:20220602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Monica Lundh

Kategorier: Maskinteknik Maskinteknik och material Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII är en introduktion i tjänsten som maskinbefäl på mindre fartyg. Boken vänder sig i första hand till studenter på olika sjöfartsutbildningar men fungerar även som handbok ombord. Författaren är sjöingenjör och teknologie licentiat, verksam som lärare och forskare vid…
Köp här

Isbn: 9789172237803

Utgivningsår:20190822

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Åsa Fast-Berglund, Sandra Mattsson

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Smart Automation – metoder för slutmontering är en handbok med sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt. Boken presenterar nya perspektiv på automation genom att kombinera äldre metoder med nya, på så sätt ges en bred bild av automationsstrategier. Boken har ett praktiskt fokus, i…
Köp här

Isbn: 9789144112275

Utgivningsår:20170505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Amit Bhaduri

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
This book is intended to serve as core text or handy reference on two key areas of metallic materials: (i) mechanical behavior and properties evaluated by mechanical testing;
Köp här

Isbn: 9789811339226

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Springer International Publish

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163751882

Utgivningsår:19870701

Utgivare: TA-Driftteknik

Mediatyp: BC

av:Marco Toia

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Medicin och omvårdnad Odontologi Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Conventionally casted frameworks have been considered the preferred solutions for complete and partial restorations since the beginning of implantology. However, following technological development, the computer aided design/computer aided manufacturing (CAD-CAM) with milling the frameworks has been introduced as an…
Köp här

Isbn: 9789178770809

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av:Lars Johansson

Kategorier: Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I denna övningshandbok ska du göra egna FrameMaker-mallar från grunden. Du gör mallen med utgångspunkt från ett tomt dokument. Du får bl.a. lära dig att arbeta med mallsidor, referenssidor, stycke- och teckenutformningar, tabeller och en innehållsförteckning. Du ska göra tre olika mallar i den här övningshandboken, en…
Köp här

Isbn: 9789163778872

Utgivningsår:20150304

Utgivare: Template Publishing AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173335652

Utgivningsår:20130114

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Stefan Görling

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Sverige har idag tre av de fyra storsta forskningsfinansiarerna en uttalad malsattning att inte bara stodja forskning utan aven att framja tillvaxt. Hur detta ska ga till i praktiken ar dock mer otydligt. De teorier som ofta tillampas for att uppna detta, t.ex. trippelhelix, nationella innovationssystem, kluster och…
Köp här

Isbn: 9789197748414

Utgivningsår:20110111

Utgivare: Görling Förlag

Mediatyp: BC

av:Åsa Fast-Berglund, Sandra Mattsson

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Smart Automation – Seven Methods for Final Assembly is a manual presenting seven methods guiding the reader when it comes to smart ways of choosing the appro­priate level of automation. The book presents new perspectives on automation by combining older methods with new ones, thus presenting a broad picture of…
Köp här

Isbn: 9789144141350

Utgivningsår:20210114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Krister Berggren

Kategorier: Arkitektur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Maskinteknik och material Materialvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vid restaurering av ruiner uppstår ofta problem med det nya kalkbruket som fryser sönder. Paradoxalt nog finns det i allmänhet gammalt originalkalkbruk i samma ruin som klarar sig utan skador. Det var med denna erfarenhet som sökandet efter Kalkens hemligheter startade för 25 år sedan. I boken har Krister Berggren…
Köp här

Isbn: 9789187553264

Utgivningsår:20171013

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av:Ulla Blomqvist

Kategorier: Industriell kvalitetsstyrning Maskinteknik och material Matematik Matematik och naturvetenskap Produktionsteknik Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Statistisk kvalitetsstyrning handlar om kvalitetskontroller och kapabilitet. Att tillverka produkter exakt enligt de fastställda måtten som finns i en specifikation eller ritning är en omöjlighet. Det finns alltid en slumpmässig variation runt målvärdet, i produktionen måste man kontrollera och skapa toleranser för…
Köp här

Isbn: 9789144155449

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Maskinteknik Maskinteknik och material Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyl 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Har samma indelning som AMA VVS & Kyl 09 som nu är utgivet i ett samlat dokument. I boken beskrivs hur man använder AMA VVS & Kyl 09 med råd och anvisningar (RA 09) när man gör en beskrivning.
Köp här

Isbn: 9789173333948

Utgivningsår:20100312

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173335041

Utgivningsår:20120229

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC