Bläddra

av: Michael Gärtner

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Traditionellt hantverk
“Boken han skrivit är en ljuvligt nördig hyllning till ett lika klassiskt som vackert hantverk, men bjuder också in alla nyfikna till att pröva på läderarbetet.”Sköna hem Lone Wolf läderarbete är en praktisk introduktion till läderhantverk på hobbynivå. Med små medel kommer du att kunna tillverka armband,…
Köp här

Isbn: 9789127142909

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Modern produktionsteknik del 1 och 2 är avsedda för grundkurser i produktionsteknik vid ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. I tillämpliga delar kan böckerna även användas på andra utbildningar som har behov av kunskaper inom produktionsteknik.Läs merHuvudsyftet med böckerna är att beskriva bakomliggande teorier…
Köp här

Isbn: 9789147113439

Utgivningsår: 20180427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Åsa Fast-Berglund, Sandra Mattsson

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Smart Automation – metoder för slutmontering är en handbok med sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt. Boken presenterar nya perspektiv på automation genom att kombinera äldre metoder med nya, på så sätt ges en bred bild av automationsstrategier. Boken har ett praktiskt fokus, i…
Köp här

Isbn: 9789144112275

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Johansson

Kategorier: Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I denna övningshandbok ska du göra egna FrameMaker-mallar från grunden. Du gör mallen med utgångspunkt från ett tomt dokument. Du får bl.a. lära dig att arbeta med mallsidor, referenssidor, stycke- och teckenutformningar, tabeller och en innehållsförteckning. Du ska göra tre olika mallar i den här övningshandboken, en…
Köp här

Isbn: 9789163778872

Utgivningsår: 20150304

Utgivare: Template Publishing AB

Mediatyp: BE

av: Stefan Görling

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Sverige har idag tre av de fyra storsta forskningsfinansiarerna en uttalad malsattning att inte bara stodja forskning utan aven att framja tillvaxt. Hur detta ska ga till i praktiken ar dock mer otydligt. De teorier som ofta tillampas for att uppna detta, t.ex. trippelhelix, nationella innovationssystem, kluster och…
Köp här

Isbn: 9789197748414

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Görling Förlag

Mediatyp: BC

av: Marco Toia

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Datorstödd tillverkning (CAM, computer aided manufacture) Maskinteknik och material Medicin och omvårdnad Odontologi Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Conventionally casted frameworks have been considered the preferred solutions for complete and partial restorations since the beginning of implantology. However, following technological development, the computer aided design/computer aided manufacturing (CAD-CAM) with milling the frameworks has been introduced as an…
Köp här

Isbn: 9789178770809

Utgivningsår: 20200525

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Åsa Fast-Berglund, Sandra Mattsson

Kategorier: Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Smart Automation – Seven Methods for Final Assembly is a manual presenting seven methods guiding the reader when it comes to smart ways of choosing the appro­priate level of automation. The book presents new perspectives on automation by combining older methods with new ones, thus presenting a broad picture of…
Köp här

Isbn: 9789144141350

Utgivningsår: 20210114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Blomqvist

Kategorier: Industriell kvalitetsstyrning Maskinteknik och material Matematik Matematik och naturvetenskap Produktionsteknik Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Statistisk kvalitetsstyrning handlar om kvalitetskontroller och kapabilitet. Att tillverka produkter exakt enligt de fastställda måtten som finns i en specifikation eller ritning är en omöjlighet. Det finns alltid en slumpmässig variation runt målvärdet, i produktionen måste man kontrollera och skapa toleranser för…
Köp här

Isbn: 9789144155449

Utgivningsår: 20210816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Ståhl, Christina Windmark

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Maskinteknik och material Miljön Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hållbara produktionssystem – Länken mellan teknik och ekonomi med ett globalt perspektiv Boken visar hur länken mellan teknik och ekonomi kan etableras och användas vid beslutfattande. Denna länk utgör grunden till en långsiktigt hållbar och ekonomiskt baserad produktrealisering. Boken beskriver integrationen av…
Köp här

Isbn: 9789144126425

Utgivningsår: 20220602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB