Bläddra

Libers utvärderingsmaterial för Svenska B

Kategorier: Språk och lingvistik

Libers utvärderingsmaterial för Svenska B

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Detta är ett kopieringsunderlag som används för att utvärdera och i viss mån nivåbestämma elever på Svenska B. Materialet består av sex större uppgifter, bestående av muntliga och skriftliga delar. T.ex. "Skriv en utvärdering om din utbildning till rektorn", eller "Skriv brev till en elev i nian som beskriver ditt program."

Läs mer
Uppgifterna är kopplade till sex övergripande mål uppställda av Skolverket för Svenska B. Till varje uppgift finns utförliga och handfasta instruktioner, till lärare såväl som till elever. Det finns också tydligt formulerade kriterier som förklarar för eleverna vad de behöver ha med i lösningen av uppgiften för att kunna uppnå de olika betygsnivåerna.
I materialet finns tre-fyra autentiska elevlösningar per uppgift, med tillhörande kommentarer och betygsbedömning. Allt för att underlätta lärarens egen bedömning av elevernas muntliga och skriftliga produktion.