Bläddra

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska åk 7-9

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska åk 7-9

Köp här
Inför det nationella provet!
Här har du materialet som testar dina elever i läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga färdigheter samt ordkunskap och grammatik.

Läs mer
Genom materialet synliggörs elevernas styrkor och svagheter i engelska både för dem själva och för dig som lärare. Det är ett kopieringsunderlag som består av två test för varje skolår (7-9), ett att använda vid terminsstart för kartläggning inför studieplanering och ett att använda vid terminens slut som underlag för bedömning. Mellan de två testen ligger ett övningsmaterial som eleverna kan arbeta självständigt och individualiserat med. Dessutom finns här resultatscheman, individuella och för hela klasser. Det ger dig som lärare en översikt och skolan en gemensam bedömningsgrund.
Tolkningen av elevernas resultat refererar till kursplanerna i engelska men även till Common European Framework of Reference.