Bläddra

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska åk 7-9

Kategorier: Språk och lingvistik

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska åk 7-9

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Med hjälp av nivåtesterna kan du följa elevens språkliga utveckling. Nivåtesterna hjälper dig att kartlägga elevens styrkor och utvecklingsbehov, sammanställa en kunskapsprofil och upprätta en individuell studieplan.

Läs mer
Materialet innehåller ett nivåtest för skolår 7, två nivåtester för skolår 8 och ett nivåtest för skolår 9. Varje test består av delarna "Sprechen", "Hören", "Lesen", "Schreiben", "Grammatik" och "Wortschatz".
Testerna gör både eleverna och lärare medveten om elevernas språkliga nivå och blir på så sätt ett underlag för planering. Dokumentationen är en bra utgångspunkt inför utvecklingssamtal och även när du ska ta fram en individuell utvecklingsplan.
Till testmaterialet hör utöver testerna:
- En cd-skiva med ljudet till "Hören"
- Hörmanus
- Bedömningsmatriser
- Testprofiler för elever
- Övningsmaterial Vorbereitung Sprechen
- Facit
Detta är ett kopieringsmaterial - du kopierar enkelt upp så många exemplar av tester, resultatprofil, studieplanering m.m. som du behöver för din grupp. Det gör det enkelt att anpassa testerna till just dina elever.