Bläddra

Right On! 3 Teacher´s book

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Right On! 3 Teacher´s book

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Right On utgår. Kompletteringsköp kan göras så länge lagret räcker.

Läs mer
Textbook
Arbeta tematiskt med engelskan. Varje tema är uppbyggt kring en fråga och utgår från vardagliga situationer. Till varje tema ingår sånger med ord och fraser som används i naturliga samtalssituationer. Längst bak i textboken finns avsnittet What you can learn. Här planerar eleverna vad de kan lära sig och utvärderar också vad de sedan lärt sig. Eleverna lär sig att kommunicera med ett användbart språk. De lär sig t.ex. att presentera sig, att berätta om sin familj och beskriva vad de gör.