Bläddra

Svensk-engelsk-tysk kontoplan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsledning och kontorschefer
Köp här

Svensk-engelsk-tysk kontoplan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsledning och kontorschefer
Köp här
Innehåller kontoplanen från Redovisningshandboken 2011, dels på svenska, dels översatt till tyska och engelska. Många företag med engelska eller tyska som koncernspråk, eller som av andra skäl har behov av olika språkversioner av kontoplanen, har i denna kontoplan ett effektivt hjälpmedel för det dagliga ekonomiarbetet.
• Har i denna upplaga aktualiserats och förbättrats. Flera konton har anpassats till nyheter och förändringar.
• Innehåller en kortfattad introduktion till kontoplanens principer och uppbyggnad, översiktsschema och kontoplan. Dessutom finns uppställningsformer för balansräkning och för kostnadsslags- och funktionsindelad resultaträkning.
• Bygger på BAS-kontoplanen som funnits i över 30 år och som är den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Omkring 95 % av alla företag använder någon form av BAS-kontoplan eller branschkontoplan som bygger på BAS-kontoplanen.