Bläddra

Utrustad och delaktig : för upptäckaren

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Köp här

Utrustad och delaktig : för upptäckaren

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Köp här
Utrustad och delaktig är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. Som underlag till dessa träffar finns deltagarhäftet Utrustad och delaktig – för upptäckaren. I häftet finns bland annat två självskattningar (frågeformulär): • Social stil: Den sociala stilen är ett sätt att beskriva hur en person agerar i olika situationer och i relation till andra. Det ger också en fingervisning om hur man vill arbeta, vilka situationer man har lätt och svårt för och vilka förutsättningar som gör att man kommer mest till sin rätt. • Gåvor: Det andra frågeformuläret handlar om gåvor, egenskaper, talanger och färdigheter – medfödda såväl som inlärda. Syftet är att hitta var bland 14 olika gåvokategorier man har sina styrkor. Detta blir då en fingervisning om var man själv kan hitta sin plats i församlingen, och bidra på ett sätt så att man får möjlighet att blomma ut. Som komplement till dessa självskattningar finns frågeformuläret Med andra ögon, där familj och vänner får uttrycka vilka gåvor de ser i deltagaren. Slutligen finns också en reflektionsuppgift om lust och glädje – vilka av gåvorna brinner deltagaren för att använda och utveckla?