Bläddra

Utveckla matematiskt tänkande : – i förskoleklass

Kategorier: Förskolan Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Utveckla matematiskt tänkande : – i förskoleklass

Kategorier: Förskolan Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Syftet med Garantin för tidiga insatser är att fånga upp elever som visar indikation på bristfälliga kunskaper, bedöma elevernas behov av stöd och att utveckla matematikundervisningen för att möta alla elevers behov. Skolinspektionens rapport (2020) pekar på behovet av stöd till lärare för att utveckla och genomföra extra anpassningar och särskilt stöd och det behovet är särskilt stort när det gäller matematik. Med hjälp av den här boken får du genomtänkta undervisningsaktiviteter som kan stödja elevers kunskapsutveckling.

Boken innehåller förutom undervisningsaktiviteter även aktuell forskning om utvecklingen av matematiskt kunnande i tidiga år och om sambanden med den fortsatta kunskapsutvecklingen genom hela utbildningssystemet. Dessutom finns kopieringsunderlag med aktiviteter och arbetsblad.

Varje undervisningsaktivitet har en handledning som steg för steg hjälper dig. Eftersom progressionen i matematiken är inbyggd kan du lägga allt fokus på eleven och elevens lärande i varje situation! Du får veta vilket material ni kan använda, vilka frågor du kan ställa, vad du bör observera samt vad ni kan samtala om.