Bläddra

av: Richard Mårtensson, Cecilia Malm

Kategorier: Arbetsrätt Arbetsrätt: kränkningar och straff Juridik Särskilda rättsområden
Hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatser riskerar i dag att vara rättsligt osäker. Det beror på att det inte är tydligt hur arbetsgivare ska tolka lagstiftningen. I Kränkande särbehandling presenterar författarna en modell för att utreda misstänkta fall av kränkande särbehandling på ett grundligt sätt…
Köp här

Isbn: 9789144133683

Utgivningsår: 20191007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC