Bläddra
Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.Läs merAllt fler individer…
Köp här

Isbn: 9789147113460

Utgivningsår: 20200604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Wallis Jansson, Britt Almberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes…
Köp här

Isbn: 9789147103553

Utgivningsår: 20110805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Aase Wisten, Åke Rundgren, Berit Larsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Akutgeriatrik är en praktisk handbok som tar upp det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtom, utredning och behandling. Ungefär var femte person i Sverige är i dag över 65 år och antalet 100-åringar har fördubblats de senaste femton åren. Med ökande medelålder växer behovet av särskilda kunskaper om äldre…
Köp här

Isbn: 9789144069838

Utgivningsår: 20130527

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: J. Lars G. Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Ålderism kan vara ett ovant begrepp. Det sammanfattar de djupa strukturer som gör det naturligt att oreflekterat nedvärdera äldre och hindra deras delaktighet i samhället. Äldre är som människor är mest, men de har levt längre, de har mer erfarenhet och bättre överblick. De är kanske klokare och pålitligare men också…
Köp här

Isbn: 9789198094220

Utgivningsår: 20140407

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BC

av: Aase Wisten, Ingrid Brännström, Berit A M Larsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Denna praktiska, lättlästa handbok fokuserar på det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtom, utredning och behandling vid akuta tillstånd. Många av tillstånden är sådana som alla läkare träffar på, oavsett specialitet. Akutgeriatrik beskriver kliniskt relevanta åldersförändringar, speciella hälsorisker och…
Köp här

Isbn: 9789144134444

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rosmary Oddy

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Avsikten med denna bok är att försöka bidra till ökad kunskap hos personer som arbetar med demenssjuka, speciellt de som arbetar på fältet inom vård- och omsorgsboenden eller t.ex. som anhörigvårdare i det egna hemmet, samt hos studerande vid alla utbildningar som rör omvårdnad av personer med demens. Ett flertal…
Köp här

Isbn: 9789147114030

Utgivningsår: 20131111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Skog

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Bättre demensvård nu! är en unik arbetsbok om förbättringsarbete anpassat till demensvårdens behov. Den vill inspirera läsaren att betrakta arbetet med demenssjuka med nya ögon. Boken vänder sig till alla som vill arbeta med att förbättra dagens demensvård – inte sen utan nu.Läs merInnehållet illustreras i form av…
Köp här

Isbn: 9789147105472

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Wallis Jansson, Britt Almberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Geriatrik Medicin och omvårdnad
Samtidigt som befolkningen ökar åldras den också. Den grupp som står för den kraftigaste ökningen är de "äldre äldre" personer 80 år och däröver. Det är under denna fas i livet som åldersförändringar och olika sjukdomar blir vanligare. Följaktligen är det de mycket gamla som har det största vårdbehovet.
Köp här

Isbn: 9789147106769

Utgivningsår: 20111107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC