Bläddra

av: Christer Fäldt, Daniel Fäldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: filosofi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Tankar presenterar grundläggande filosofiska frågor och de olika försök till svar som filosofer genom tiderna har fört fram. Tonvikten ligger på västerländska filosofers tankar om dessa frågor, men också andra tanketraditioner får här sin plats. Ny upplaga Den nya upplagan av Tankar har kompletterats med ett stort…
Köp här

Isbn: 9789144108384

Utgivningsår: 20150226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jens Öberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: filosofi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kaos och kosmos är ett läromedel i filosofi för gymnasiet och vuxenutbildningen.  Kaos och kosmos, Filosofi 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Filosofi 1. Det är ett läromedel där de stora frågorna diskuteras. Det goda livet, den vetenskapliga metoden, språket och värdena. Fokus ligger på teorier,…
Köp här

Isbn: 9789151101750

Utgivningsår: 20210531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Persson, Kajsa Öhman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: filosofi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Filosofera! är skriven för gymnasiekursen Filosofi 1. Boken ger eleverna verktyg för att upptäcka och granska grundläggande värderingar. Innehållet är uppbyggd kring olika teman som existens, verklighet, kunskap, vetenskap, samhälle, nutid och språk. Alla texter utgår från konkreta exempel och frågeställningar. Utifrån…
Köp här

Isbn: 9789152318218

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Maria Melin Blomqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: filosofi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Byggstenar till en bättre värld – dygder och livskunskap i teori och praktik av Maria Melin-Blomqvist är en värdegrundsbok, främst avsedd för skolor och fritidshem men även för intresserade föräldrar och andra som arbetar med barn och deras karaktärsutveckling. Boken fokuserar på framväxten av goda inre…
Köp här

Isbn: 9789197721912

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Värdegrundsförlaget

Mediatyp: BE