Bläddra

av:Björn Sundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Forntida, medeltida och klassiska texter Tragedier
Så vill jag utstå livet, närmar sig de grekiska tragedierna från två håll. Dels tecknas den kontext ur vilken Aischylos, Sofokles och Euripides dramer växte fram, dvs. det sociala, politiska och religiösa livet i Aten på 400-talet f.Kr. Bilden av den klassiska tidens Grekland, och då särskilt av Aten, framstår gärna i…
Köp här

Isbn: 9789172171213

Utgivningsår:20190709

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC