Bläddra
Sökresultat för Anders Piltz... Rensa filter?

av: Anna Alebo, Karin Hedner, Anders Piltz, Anne Ekberg, Johan Tyrberg, Ebba Älverbrandt, Kent Wisti, Lovisa Stålknapp, Lena Sjöstrand

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pilgrimage Religion och tro Religiöst liv och praxis
Labyrinten har en given väg in mot mitten. Det är omöjligt att gå vilse. Jag behöver inte ta några beslut utan bara följa. I labyrintens vindlingar stillas min själ. Tillsammans med en rad medförfattare utforskar Anna Alebo labyrintens historia, vad den har betytt för kristna genom tiderna och hur vi kan ta…
Köp här

Isbn: 9789188553423

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187976292

Utgivningsår: 20080314

Utgivare: Skåneförlaget HB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172170407

Utgivningsår: 20020217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175806396

Utgivningsår: 20131031

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170865

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Anders Piltz

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Reportage och samlingar av journalistiska texter
Tidebok betyder detsamma som knapphändig krönika över det som hänt, plus krönikörens randkommentarer. Det är en samling pregnanta texter som noterar och kommenterar början på detta årtusende ur ett kristet perspektiv, med evangeliet som kartbok, gps och tolkningsnyckel. Inga fromlerier utan en nyktert kritisk men…
Köp här

Isbn: 9789175807300

Utgivningsår: 20141113

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170964

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175806006

Utgivningsår: 20120524

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Andrén, Carsten Breengaard, Anna Minara Ciardi, Sten Ebbesen, Gunilla Iversen, Bertil Nilsson, Sven-Erik Pernler, Anders Piltz

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Köp här

Isbn: 9789188552471

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström, Ritwa Herjulfsdotter, John W O'Malley, Anders Piltz, Elisabet Regner, Syster M. Patricia, Per Åkerlund

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden. Bokens titel Doften av rykande vekar antyder att det som tilldrog sig fick vittgående konsekvenser:…
Köp här

Isbn: 9789175808062

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Quintus Septimius Florens Tertullianus, Hans Blumenberg, Fredrika Bremer, Lord Dunsany, Joseph Addison, Martin Andersson, Artemidoros Daldianus, Lafcadio Hearn, Susanne Johansson, Georg Christoph Lichtenberg, Rob Lucas, Anders Piltz, Guy G. Stroumsa

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
I drömmen lånar sömnen berättelsens och bild­ens form. Den är platsen för dramatiska skeenden, förvrängningar, varsel om kommande tilldragelser. En parallell tillvaro, ständigt återbesökt men varje gång ny. Under antiken tillskrevs drömmen ofta en p­olitisk innebörd och betraktades som ett verktyg att förutse framtiden…
Köp här

Isbn: 9789173272070

Utgivningsår: 20141103

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BF

av: Anders Piltz

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
For Particular Reasons tillägnas en man som vigt sitt liv åt studiet av det grekiska språket och dess litteratur. Professor Jerker Blomqvist startade sin akademiska karriär som filosofie doktor vid Lunds universitet 1969 och har därefter förgyllt tillvaron för flertalet studenter, kollegor och vänner.Han har varit en…
Köp här

Isbn: 9789189116511

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175802923

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Göran Sahlberg, Lars Collmar, Maria Schottenius, Kerstin Ekman, Ulf Linde, Agneta Pleijel, Tomas Sjödin, Tomas Tranströmer, Peter Halldorf, K. G. Hammar, Per Svensson, Alexander Skantze, P O Enquist, Birgitta Trotzig, Knut Ahnlund, Fredrik Lindström, Bo Strömstedt, Anna-Karin Palm, Anders Piltz, Sigrid Combüchen, Lars Andersson, Thomas Andersson, Peter Cornell, Anders Alborelius, Sisela Lindblom, Jonas Gardell, Bengt Anderberg, Owe Wikström, Lisbeth Larsson, Ylva Eggehorn, Björn Ranelid, P. C. Jersild

Liksom regn och snö faller från himlenoch inte vänder tillbaka ditutan vattnar jorden,får den att grönska och bära frukt,och ger säd att så och bröd att äta,så är det med ordetsom kommer från min mun:det vänder inte fruktlöst tillbakautan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.Jesaja 55:10-11 Ingen bok har haft så…
Köp här

Isbn: 9789100570606

Utgivningsår: 19990914

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803241

Utgivningsår: 20060818

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788174022967

Utgivningsår: 19990622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Erik Eckerdal, Stefan Nordström, Anders Piltz

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789175804323

Utgivningsår: 20100308

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170852633

Utgivningsår: 20021010

Utgivare: Bokförlaget Cordia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175804156

Utgivningsår: 20090415

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Piltz, Larsåke W Persson, Richard B Hays, Roland Spjuth

Homosexualitet är en av de mest brännande frågorna i kyrkorna i dag. Ämnet väcker starka känslor. Många tycker att det är svårt att ta till orda, andra tycks utan vidare veta svaren.     Antologin Den hemlösa sexualiteten vill medverka till ett konstruktivt och nyanserat samtal i kyrkan om homosexualitet. Om kristen…
Köp här

Isbn: 9789171954022

Utgivningsår: 20010329

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175805818

Utgivningsår: 20120607

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC