Bläddra
Sökresultat för Anders Sunna... Rensa filter?

av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori, René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Cristina Bogdan, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Center for Land Use Interpretation, Curatingpublicspace, Greece is For Lovers, Juan Pedro Farba Guemberena, Katja Aglert, Katrina Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Nya Småland undersöker på olika sätt frågor om entreprenörskap, in- och utvandring samt förhållandet mellan landsbygd och stad. Tre teman kännetecknar såväl den gängse, som den historiska förståelsen av Småland. Projektet undersöker frågor som: Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en…
Köp här

Isbn: 9789187543371

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC

av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori, René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Cristina Bogdan, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Center for Land Use Interpretation, Curatingpublicspace, Greece is For Lovers, Juan Pedro Farba Guemberena, Katja Aglert, Katrina Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius

Kategorier: Konst Konst: allmänt
New Småland investigates issues of entrepreneurship, immigra­tion and emigration, and looks in various ways at the relationship between the rural and the urban. These three themes characterise both a common and a historical understanding of Småland. The project examines questions such as: What happens in the transition…
Köp här

Isbn: 9789187543388

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC