Bläddra
Sökresultat för Anette Sandberg... Rensa filter?

av: Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Alkhede, Anna Backman, Camilla Björklund, Kerstin Botö, Anita Gustavsson, Mona Holmqvist, Kristina Jonsson, Annika Lantz-Andersson, Anne Lillvist, Ann-Charlotte Lindgren, Kristina Melker, Agneta Pihl, Carin Roos, Anette Sandberg, Kristina Thorshag, Cecilia Wallerstedt, Gun-Britt Wärvik

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Författarna till denna bok har deltagit i den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Bokens kapitel behandlar en rad ämnesområden såsom undervisning, lärande, lek, utvärdering, dokumentation, värdegrundsarbete, boksamtal och berättande. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789144140599

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Sandberg, Lena Almqvist, Eva Björck-Åkesson, Polly Björk-Willén, Jane Brodin, Barbro Bruce, Anette Eriksson, Mats Granlund, Emilie Kinge, Nina Klang, Anne Lillvist, Peg Lindstrand, Agneta Luttropp, Martina Norling, Lisbeth Ottosson, Jenny Wilder, Regina Ylvén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare,…
Köp här

Isbn: 9789144092577

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Sandberg, Tuula Vuorinen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad innebär egentligen samverkan mellan hem och förskola, och hur upplever föräldrar och personal att samverkan fungerar? Det är två viktiga frågor som författarna Anette Sandberg och Tuula Vuorinen besvarar i denna bok..Läs merDe har intervjuat förskollärare och föräldrar om deras syn på samverkan och presenterar…
Köp här

Isbn: 9789147126514

Utgivningsår: 20200416

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Idag vet vi vad förskollärare förväntas göra i förskolan och vilka aktiviteter som pågår där. Däremot är kunskapen om hur och varför förskollärare gör vad de gör begränsad. Ändå finns det en bred enighet bland praktiker, politiska beslutsfattare och forskare om att förskolans kvalitet och barnens lärande är beroende av…
Köp här

Isbn: 9789144105338

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anette Sandberg, Tuula Vuorinen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär egentligen samverkan mellan hem och förskola och hur upplever föräldrar och personal att samverkan fungerar? Boken riktar sig till blivande förskollärare och till personal som redan är verksam i förskolan.Läs merFörfattarna inspirerar till både reflektion och givande diskussioner inom lärarutbildningen och…
Köp här

Isbn: 9789147084265

Utgivningsår: 20070706

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anette Sandberg, Margareta Sandström, Inge Johansson, Anette Sandberg, Margareta Sandström, Jonas Stier, Marja-Terttu Tryggvason

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om både barns och förskollärares lärande och hur de tillsammans men också var för sig upplever och förstår kritiska händelser för lärande i den pedagogiska vardagen. De temaområden som behandlas är lärande, delaktighet, kunskapsutveckling, språkutveckling, interkulturell kommunikation, mångfald och…
Köp här

Isbn: 9789144071978

Utgivningsår: 20120104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC