Bläddra
Sökresultat för Ann-Catrin Östman... Rensa filter?

av: Kristina Fjelkestam, Helena Hill, David Tjeder, Anna Bohlin, Tommy Gustafsson, My Hellsing, Anja Hirdman, Anu Lahtinen, Claudia Lindén, Inger Littberger, Elisabeth Mansén, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kvinnor har i alla tider bidragit till att skapa och forma manlighet. Genom idealbilder och drömmar, fostran och gränsdragningar, kritik och politik har de mejslat fram maskuliniteter och därmed påverkat maktordningarna mellan könen. I “Kvinnorna gör mannen” berättas om manlighet i olika samman­hang från…
Köp här

Isbn: 9789170611223

Utgivningsår: 20130319

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Mikael Alm, Anders Björnsson, Max Engman, Torkel Jansson, Klas Nyberg, Eva Silvén, Matti Similä, Maria Sjöberg, Birgitta Svensson, Charles Westin, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Historia och arkeologi
Med freden i Fredrikshamn 1809 förlorade Sverige Finland som blev ett ryskt storfurstendöme. I anslutning till tvåhundraårsminnet av freden utkom en rad böcker om kriget 18081809 och om dess följdverkningar. Uppfattningarna går isär. Innebar rikssprängningen en förlust för båda parter, eller var den början på något…
Köp här

Isbn: 9789171085450

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Inger Lövkrona, Kari Telste, Ann-Catrin Östman, Jonas Liliequist, Simon Ekström, Ulrika Andersson, Anja Petersen, Birgitta Meurling

Utifrån ett historiskt perspektiv diskuterar historiker, etnologer, folklorister och jurister det aktuella ämnet kön och våld. Tidsramen sträcker sig från ett tidigmodernt samhälle ända fram till våra dagar. Här får vi bland annat läsa om brottsliga kvinnor i fängelse, slagsmål under 1800-talet och mord på fästmör i…
Köp här

Isbn: 9789185509348

Utgivningsår: 20090923

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Maren Jonasson, Anu-Mai Koll, Jani Marjanen, Bo Persson, Ronny Pettersson, Lisa Qviberg, Piotr Wawrzeniuk, Jan de Woul, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det är lätt att följa den historiska händelsekedja som lett till nutiden. Men mycket kunde ha tagit andra riktningar, om vissa faktorer hade varit annorlunda under tidens gång. De stora organisationerna, exempelvis Lantmännen, RLF och Hushållningssällskapen har behandlat sin egen historia, men i denna antologi är det…
Köp här

Isbn: 9789186573621

Utgivningsår: 20160303

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BC