Bläddra
Sökresultat för Ann-Louise Ljungblad... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789173152273

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
50 sidor som kompletterar de ordinarie matematikböckerna och hjälper elevernamed övergången från den konkreta matematiken till en mer abstrakt nivå.Bilderna på sidorna hjälper eleverna att förstärka sina inre bilder och underlättarpå så sätt ett mer självständigt arbete. Bilderna består av tallinjer,…
Köp här

Isbn: 9789144086460

Utgivningsår:20121109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Hur ska vi pedagoger och lärare kunna analysera och kartlägga barns matematiska tänkande? I denna fråga vill Matematisk Med­vetenhet vara en del av lösningen. I bokens första del får vi inblick i hur barn tänker matematik och vilka möjligheter vi som lärare har att stödja och stimulera det tänkandet. Ann-Louise…
Köp här

Isbn: 9789144086408

Utgivningsår:20120905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Hur möter vi lärare barns olikheter i det dagliga arbetet – i synnerhet när det gäller matematikarbetet? Att möta barns olikheter tar ett nytänkande fokus på hur matematiken måste få en naturlig del i processen vid utformandet av åtgärdsprogram. Nya tankar ska tänkas för första gången – i skolans värld. Beror det…
Köp här

Isbn: 9789173150682

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av:Ann-Louise Ljungblad

Köp här

Isbn: 9789189036840

Utgivningsår:20010115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
50 sidor som kompletterar de ordinarie matematikböckerna och hjälper eleverna med övergången från den konkreta matematiken till en mer abstrakt nivå. Bilderna på sidorna hjälper eleverna att förstärka sina inre bilder och underlättar på så sätt ett mer självständigt arbete. Bilderna består av tallinjer, klockor,…
Köp här

Isbn: 9789144141657

Utgivningsår:20220509

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ann-Louise Ljungblad är lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är inriktat på inklusion, barnkonventionen, relationell pedagogik och matematiksvårigheter.Relationellt lärarskap – och pedagogiska mötenLäraryrkets relationella dimensioner är något…
Köp här

Isbn: 9789144125275

Utgivningsår:20180723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173150699

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteverktyg innehåller 50 matematiska bilder som hjälper eleverna att stärka sina egna inre bilder. Boken är ett komplement till de ordinarie matematikböckerna. I böckerna Att räkna med barn och Matematikens grunder har Ann-Louise Ljungblad beskrivit de olika bilderna, varför de ser ut som de gör och hur man kan…
Köp här

Isbn: 9789144161549

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteverktyg har hjälpt många barn – tydligheten i materialet hjälper även de barn som inte är i matematiksvårigheter. Matteverktyg består av 50 blad, samlade i en spiralbunden bok. Materialet är ett komplement till de ordinarie matematikböckerna och syftar bland annat till att hjälpa barnen med övergången från den…
Köp här

Isbn: 9789144082257

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Håkan Lennerstad, Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik och respekt – i praktiken beskriver konkreta sätt att göra det lättare för elever att samtala om matematik med varandra och lärare – att upptäcka matematiken i dialog med andra. Det gäller att skapa förutsättningar för matematikdialogen och möjlighet för nyfikenheten att växa.Läs merBoken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789147100323

Utgivningsår:20120711

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173151818

Utgivningsår:20090101

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad, Håkan Lennerstad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik och respekt – matematikens mångfald och lyssnandets konst beskriver ett sätt att se på och undervisa om matematik som grundar sig på respekt för elevernas matematikarbete, där dialogen om matematiska idéer är i fokus. Det behövs en prövande matematik, där lärare använder sig av elevers (och egna) autentiska…
Köp här

Isbn: 9789147100330

Utgivningsår:20120131

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC