Bläddra
Sökresultat för Anna Jerbrant... Rensa filter?

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Dagens ingenjörer måste ha kompetens att förstå både de ekonomiska konsekvenserna av olika tekniska beslut och de tekniska konsekvenserna av olika ekonomiska beslut. Ämnet industriell ekonomi handlar om just detta: att förstå kopplingarna mellan teknik och ekonomi och därigenom utveckla och skapa värde på ett effektivt…

Isbn: 9789144141510

Utgivningsår: 20200818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Today’s engineers must be able to understand the economic implications of different technological decisions, as well as the technological implications of managerial and financial decisions. This is precisely what the academic field of Industrial Management is about: understanding the interdependencies between…

Isbn: 9789144141527

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Dagens ingenjörer måste ha kompetens att förstå både de ekonomiska konsekvenserna av olika tekniska beslut och de tekniska konsekvenserna av olika ekonomiska beslut. Ämnet industriell ekonomi handlar om just detta: att förstå kopplingarna mellan teknik och ekonomi och därigenom utveckla och skapa värde på ett effektivt…

Isbn: 9789144116914

Utgivningsår: 20170817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Everyone who works in a technology-intensive context must be able to conduct business activities, make financial assessments, and understand the relationship between technology and management. Thus, there is a huge demand for people with a good knowledge of management and business administration at the interface with…

Isbn: 9789144107882

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Today’s engineers must be able to understand the economic implications of different technological decisions, as well as the technological implications of managerial and financial decisions. This is precisely what the academic field of Industrial Management is about: understanding the interdependencies between…

Isbn: 9789144121024

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Att kunna göra affärer och ekonomiska bedömningar samt att förstå kopplingarna mellan teknik och ekonomi är centralt för alla som arbetar inom en teknikintensiv verksamhet. Det finns därför en stor efterfrågan på kunskaper i ekonomi och management i gränssnittet till teknik och ingenjörsvetenskap. Ingenjörer måste ha…

Isbn: 9789144101286

Utgivningsår: 20140902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Denna bok är ett särtryck ur boken Modern industriell ekonomi. Särtryck har fördelar och nackdelar; en fördel är att man får precis det man vill ha – varken mer eller mindre. En nackdel är att kapitlen i särtrycket är tagna ur sitt sammanhang och att det därför kan finnas passager som ”hänger lite löst” och…

Isbn: 9789144141220

Utgivningsår: 20200312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gessler, Anna Jerbrant, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten i företagen och den omgivning som företagen verkar i. I den grundläggande läroboken, Industriell ekonomi, behandlas olika områden:…

Isbn: 9789144011561

Utgivningsår: 19990412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gessler, Anna Jerbrant, Fredrik Lagergren, Paul Westin, Per Storm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar.
 Detta särtryck ur boken Industriell ekonomi – Övningsbok omfattar kapitel 9–14 från den…

Isbn: 9789144110875

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC