Bläddra
Sökresultat för Anna-Karin Söderström... Rensa filter?

av: Anna-Karin Söderström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Kraven på rektor är många och förväntningarna är höga. Men med en blick för helheten och med tydlig utgångspunkt i uppdraget kan rektorer i förskolan skapa goda förutsättningar för medarbetare att ta sitt ansvar för utbildningen. Ledarskapet i förskolan är en viktig faktor när det gäller förskolans kvalitet. Den här…
Köp här

Isbn: 9789144117010

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Söderström, Gunilla Niss

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och…
Köp här

Isbn: 9789144138022

Utgivningsår: 20200221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Niss, Anna-Karin Söderström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetet med de minsta barnen är betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. I vardagen med de små barnen förenas omsorg och pedagogik där samspelet är grunden för lek och lärande. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin…
Köp här

Isbn: 9789144045528

Utgivningsår: 20051214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Söderström, Gunilla Niss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Förskolan och dess personal har på så vis en avgörande betydelse för barnens utveckling. Det är därför viktigt att pedagoger och föräldrar hittar ett sätt att samarbeta så att barnen tydligt känner att de respekterar och förstår varandra. Ett positivt samarbete…
Köp här

Isbn: 9789144104362

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Gunilla Niss, Anna-Karin Söderström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna skrift vänder sig till föräldrar och genomsyras av vad de yngsta barnen specifikt behöver och hur förskolan tillsammans med dig som förälder kan skapa dessa förutsättningar. Skriften är ett komplement till boken Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen och utgår från förskolans…
Köp här

Isbn: 9789144139722

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC