Bläddra
Sökresultat för Anna-Sara Lind... Rensa filter?

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bland annat har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.Boken är avsedd för kurser i…
Köp här

Isbn: 9789147140879

Utgivningsår:20210709

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.Läs merBoken är avsedd för kurser i…
Köp här

Isbn: 9789147128006

Utgivningsår:20180808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Thomas Bull, Iain Cameron, Anna Jonsson Cornell, Åsa Elmerot, Jaakko Husa, Anna-Sara Lind, Allan Rosas, Mona Samadi, Per Sevastik, Fredrik Sterzel, Olof Wilske

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagshistoria och komparativ författningsrätt Juridik Komparativ rätt Mänskliga och medborgerliga rättigheter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete. I denna bok ges en introduktion till den komparativa konstitutionella rättens teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789177371052

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Med fler än 900 frågor – inklusive svar och lösningar – är den här övningsboken ett heltäckande komplement till läroboken Offentlig rätt, av Stefan Zetterström och Anna-Sara Lind. Boken är både till för studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor. Till sin struktur bygger…
Köp här

Isbn: 9789147140091

Utgivningsår:20211021

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna-Sara Lind, Maria Lövheim, Ulf Zackariasson, Neil Armstrong, Karin Borevi, Pål Ketil Botvar, Grace Davie, Victoria Enkvist, Lise Eriksson, Carmen Garcimartín, Gina Gustavsson, Hamid Harasani, Ann-Katrin Hatje, Annette Leis-Peters, Per-Erik Nilsson, Gwynyth Overland, Mosa Sayed, Heather Shipley, Maria Zackariasson

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och…
Köp här

Isbn: 9789188168238

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Anna-Sara Lind, Olle Lundin, Daniel Hedlund, Jonas Hultin Rosenberg, Emma Holmqvist, Lars Karlander, Moa Kindström Dahlin, Lotta Lerwall, Stig Linde, Lena Marcusson, Martha Middlemiss Lé Mon, Per-Erik Nilsson, Roberto Scaramuzzino, Rebecca Stern

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige behandlar frågor om det ansvar som det allmänna har på lokal och regional nivå för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt i…
Köp här

Isbn: 9789144144030

Utgivningsår:20210920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna femte upplaga har uppdaterats med anledning av ny offentligrättslig lagstiftning som tillkommit i konstitutionell rätt och förvaltningsrätt sedan förra upplagan. Syftet är att bidra till ökad förståelse för den offentliga rätten hos alla…
Köp här

Isbn: 9789147149438

Utgivningsår:20240517

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Eneroth (red.), Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Ann-Christine Petersson Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller…
Köp här

Isbn: 9789140679413

Utgivningsår:20121123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Elin Elvgren, Martine Stagelund Kiel, Njål Wang Andersen, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789173350426

Utgivningsår:20141003

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC