Bläddra
Sökresultat för Annette Rosengren... Rensa filter?

av: Maja Sager, Helena Holgersson, Klara Öberg, Shahram Khosravi, Sofi Jansson, Erika Sigvardsdotter, Heidi Moksnes, Niklas Selberg, Amanda Nielsen, Vanna Nordling, Pouran Djampour, Emma Söderman, Maria Bexelius, Carin Björngren Cuadra, Åsa Wahlström Smith, Henry Ascher, Anna Lundberg, Mikael Spång, Annette Rosengren

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Antalet människor som lever under hot om utvisning har ökat under de senaste decennierna. Samtidigt har det vuxit fram en medvetenhet om att dessa människor är ? och kommer att vara ? invånare i Sverige. En bred social rörelse med fokus på irreguljära migranters rättigheter har formerats och bidragit till att…
Köp här

Isbn: 9789171734914

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Om dem vars liv tagit vändningar som ingen velat. Denna bok innehåller intervjuer och samtal med kvinnor som hamnat alla längst ner på samhällsstegen genom hemlöshet och drogmissbruk. Formen liknar ett reportage som bryts av med vidsynta insikter om social utsatthet. Annette Rosengren är etnolog och forskar kring…
Köp här

Isbn: 9789172035652

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under flera år har Anette Rosengren följt ett hundratal asylsökande från Kosovo. Hon skildrar deras vardag på en förläggning i mellansverige och har även tagit reda på vad som hänt dem som utvisats. Det här är en bok om svensk asylhistoria med utblickar till Europa och världen. Flyktingpolitiken ur flyktingars…
Köp här

Isbn: 9789173312264

Utgivningsår: 20090320

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi vet alla hur omfattande Greklands ekonomiska kris är, något som engagerar hela Europa. Grekerna har det svårt med lönesänkningar, arbetslöshet, nedlagda företag, myndigheter som skär ned, BNP som sjunker. Än värre är det för de flyktingar som hamnar i Grekland på sin väg att rädda eller förbättra sina liv. Annette…
Köp här

Isbn: 9789173316378

Utgivningsår: 20140307

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i havet. Eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tusen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett avtal mellan EU och…
Köp här

Isbn: 9789173318648

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Det svenska kulturlandskapet ur ekologiskt perspektiv. En Sverigeskildring på ett annorlunda sätt, av natur- och kulturmiljöer som alltmer hotas av förstörelse, men samtidigt en kärleksfull skildring av hur människor lever, arbetar och planerar för framtiden.
Köp här

Isbn: 9789171083609

Utgivningsår: 19941201

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Sverker Sörlin, Annette Rosengren, Charlotte Ahnlund Berg, Gustav Olsson, Birgitta Svensson, Katarina Saltzman, Beate Feldman Eellend, Tora Wall, Dan Waldentoft

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Fataburen 2011. Ett område sådant det uppfattas av människor så kan landskapet beskrivas. Landskapet är både natur och kultur och människans uppfattning är avgörande. I Nordiska museets och Skansens verksamhet är föreställningar om landskap och bygd, land och stad klassiska och grundläggande. Landskapet talar om…
Köp här

Isbn: 9789171085467

Utgivningsår: 20110711

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB