Bläddra
Sökresultat för Annika Norée... Rensa filter?

av: Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar:• Författningar• Rättspraxis• Förarbeten• Handelsbruk• Analogier och motsatsslut• Soft law och…
Köp här

Isbn: 9789139208822

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska…
Köp här

Isbn: 9789139206651

Utgivningsår: 20130318

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Dagens straffrätt ger dig en snabb överblick över ämnet. Du kan vara en blivande jurist, en polisaspirant eller en praktiker. Boken har du användning av både vid den lärarledda undervisningen och vid självstudier. Den kan ge dig en daglig dos straffrätt, den kan läsas i ett enda svep, den kan komma till nytta vid…
Köp här

Isbn: 9789139208204

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik
En översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande fall och utgör därför ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser, blivande poliser, jurister och journalister. Författaren skisserar huvudragen i den rättsliga regleringen och beskriver hur den tillämpas i konkreta…
Köp här

Isbn: 9789139107064

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Kännetecknande för poliser är att de har en särskild rätt att använda våld för att fullgöra sina uppgifter, en laga befogenhet som det heter. Denna rätt till våld står till buds när smidigare utvägar att lösa uppgifterna saknas. Dessutom har poliser samma rätt som alla andra att använda våld för att försvara sig själva…
Köp här

Isbn: 9789139109075

Utgivningsår: 20080507

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Antalet anmälningar mot svenska poliser för brott i tjänsten ökar för varje år. År 2010 rörde det sig om drygt 4 000. Anklagelserna prövas juridiskt inom ramen för så kallade polismål. Sådana leder ibland inte längre än till åklagare men måste många gånger också avgöras i domstol. Boken ger exempel på olika…
Köp här

Isbn: 9789139110002

Utgivningsår: 20111206

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Om konsten att analysera och söka svar på frågor om brott och straff. Liksom tidigare består den nya upplagan av gamla skrivningsfrågor i straffrätt, men också av nyskrivna frågor och även av frågor på specialstraffrättens område. Frågorna är problemorienterade. Dessutom ges exempel på rättsfall och rättsfrågor som kan…
Köp här

Isbn: 9789139204329

Utgivningsår: 20061025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna –grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område.Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen…
Köp här

Isbn: 9789139206316

Utgivningsår: 20120316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål.…
Köp här

Isbn: 9789139206330

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Läroboken ”Kriminalrätten. Övningsmaterial” är i första hand avsedd som underlag för den lärarledda undervisningen i straffrätt på juristlinjen men kan också användas för självstudier. Förhoppningsvis kan boken vara till nytta även för andra än blivande jurister som har att lösa straffrättsliga frågor, till exempel…
Köp här

Isbn: 9789139206484

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna författningssamling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om…
Köp här

Isbn: 9789139206873

Utgivningsår: 20140317

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC