Bläddra
Sökresultat för Artur Lundkvist... Rensa filter?

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
I Historier mellan åsarna lär vi känna den isolerade och säregna snapphanebygden med dess människor, rika skördar, sällsamma seder, sägner och vanor. Ett bondesamhälle, som vid den tidpunkt då historierna utspelar sig, ännu bara lätt vidrörts av industrisamhället. Majsångarna går ännu från by till by i vårnatten.…

Isbn: 9789100168902

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Jag var mull och regn,jag var mjuk lera —formlös.Men jag blev bränd till tegel,jag blev hårdoch fick formens kantiga skratt” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en…

Isbn: 9789100169138

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
”Det är något du inte finner, något du aldrig hinner, du ökar hastigheten, luften visslar förbi, tingen flyger åt alla håll, fåglar hopas i drivor, fälten skördas med en enda blick, havet ligger stelnat glasgrönt, hastighet, hastighet, sten skiljer sig från sten, murar vacklar och störtar, en människa skjuter…

Isbn: 9789100168544

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
I sitt förord till De darrande löven 1988 skrev René Vázquéz Díaz: ”Han iakttar och antecknar. Han minns och antecknar, leker med orden och antecknar. Han säger att han nu har återvänt från alla sina färder, och hans nya bok visar att han är högst närvarande här och nu: El que vuelve no se fue, den som återvänder…

Isbn: 9789100168575

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Jag vill födas! jag vill andas, jag kan inte leva längre på detta tjocka blod som pumpas genom mig, jag vill se, jag vill ut ur mörkret, ut ur denna främmande kropp som omsluter mig, jag litar inte på den, den vaggar omkring så besynnerligt, vacklar, hotar falla” Det talande trädet gavs för första gången…

Isbn: 9789100168582

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Artur Lundkvist (1906-1991) var en av våra mest kringsynta introduktörer av utländska böcker och författare, med osvikligt spårsinne för det värdefulla och fruktbara i litteraturen var den än slog rot. Han förmedlade sina läsupplevelser med en oerhörd friskhet och konkretion, en återskapande kritik som gav både kärnan…

Isbn: 9789100168971

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: litteratur
Självporträtt av en drömmare med öppna ögon från 1966 är Artur Lundkvists självbiografi och en utomordentligt intressant och innehållsrik bok. Denna självbiografi har ett annat tempo än vad som brukar vara vanligt i sådana böcker. Lundkvist vandrar inte nyckfullt i minnets landskap: i skarpa snitt lägger han det…

Isbn: 9789100169077

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Tvivla, korsfarare! är en sannolik berättelse om det första och mest dramatiska korståget vid slutet av 1000-talet. Framställningen följer ganska nära det historiska förloppet, med Peter Eremitens folkliga skaror som efter plundringar och våldsdåd mötte det katastrofala nederlaget, varefter riddarstyrkorna förde…

Isbn: 9789100169169

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Brottställen visar Artur Lundkvist upp som aforistiker. Han har också förmått göra något helt eget och annorlunda av denna genre. Hans iakttagelseförmåga, hans erfarenhet, hans universalitet ingår en säregen förening i denna bok, där aforismerna avhandlar många fenomen och förhållanden, alltifrån vassruggarna i Japan…

Isbn: 9789100168551

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
”År 1978 började Artur Lundkvist att medarbeta med understreckare i Svenska Dagbladet. Det var en både naturlig och främmande plats för honom. Naturlig, därför att understreckaren varit ett viktigt kulturforum i svensk press under mer än hundra år, ett i positiv bemärkelse kulturborgerlighetens forum: främmande,…

Isbn: 9789100169022

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Boken Drömmar i ovädrens tid kan med ett av Lundkvists egna favorituttryck kalla boken en livskris. Universum är Lundkvists hem och domän – han känner inga gränser för sin fantasi och sitt engagemang. Han är som författare inte en person utan en myriad – ”jag börjar föda mig själv, föder avbilder av…

Isbn: 9789100168629

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Artur Lundkvist, den store resenären bland svenska författare, ger på lyrisk prosa stämningar och intryck från Indien, Afrika, Italien och Sydamerika. Landskap, städer och folk fångas i visionära ögonblicksbilder, som genom sin poetiska kraft ger långt mera av liv och verklighet än de flesta mer konventionella…

Isbn: 9789100168995

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Skrivet mot kvällen är en titel som antyder att det är sent i mitt eget liv och kanske även sent på jorden i allmänhet. Mycket i boken är ett slags förberedande avskedstagande, prosaelegier inför solnedgången, som bör läsas närmast som dikter trots sin prosodiska form. Andra stycken är mera berättande och…

Isbn: 9789100169091

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
”Denna samling av litterära studier ansluter till mina tidigare, ”Utsikter över utländsk prosa” (1959, ny utökad upplaga 1961) och ”Från utsiktstornet” (1963).[…] Av de mer än trettio författarna i denna volym har sju behandlats i de tidigare samlingarna: här följs de upp i anslutning till senare utgivna…

Isbn: 9789100169183

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Hans framställning av hur revolutionen går segrande fram, drabbande och slösande i det fiktiva landet Darunga – som lånat lokalfärg från latinamerikanska trakter – denna skildring har en puls och en spänning som man knappast finner i någon annan av Lundkvists böcker. Här finns den lysande upptakten med revoltens…

Isbn: 9789100168568

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Flykten och överlevandet är ett epos i ovanlig form, på gränsen mellan dikt och prosa, där rytmiska och skulpturala drag anger ett sätt att läsa som skiljer texten från vanlig prosa. Också innehållet är gränsöverskridande, rör sig mellan det förflutna och nuet, mellan mytföreställningar och verklighetsbilder.…

Isbn: 9789100168667

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Den är på en gång en barndomsskildring och ett collage av den vuxne mannens, världsresenärens, erfarenheter och läsning, och perspektiven växlar i boken efter egna inneboende lagar. Vi möter i sällsamt tydliga barndomsminnen författaren på äventyr i en hembygd som i hans fantasi antar hemlighetsfulla övertoner och…

Isbn: 9789100169008

Utgivningsår:20180102

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Snapphanens liv och död tilldrar sig vid 1670-talets slut i skogsbygden i Skåneland, där striden mellan svenskarna och danskarna böljar. Bygdens män har bildat friskaror som håller till i den oländiga terrängen och utkämpar ett krig mot de imperialistiska svenska erövrarna för rätten att tillhöra Danmark, ett slags…

Isbn: 9789100169114

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Utsikter över utländsk prosa ger en samlad översikt över den litterära utvecklingen i Förenta Staterna och Frankrike under åren efter andra världskriget. Dessutom presenteras några mycket intressanta afrikanska och latinamerikanska författare. Här ges en rad inträngande och klarsynta analyser av författarna och deras…

Isbn: 9789100169190

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap 1900-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
”I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet har många av dem måst behandlas ytterst kortfattat, men…

Isbn: 9789100168599

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Jag vet inte vad som är jag, vad som är mig i mig själv och vad som är andra, i min mun känner jag dressyrens förrädiska smak, i min tanke finns alltid dressyrens metalltråd” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd…

Isbn: 9789100168681

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Trottoarerna är oändliga, utan slut;vi vandrar sida vid sida;dina fotsteg viskar till mina,ditt blod sjunger, drömmer om mitt —” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom…

Isbn: 9789100169015

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Utvandring till paradiset bygger på några gamla aktstycken som Artur Lundkvist lyckades spåra upp vid ett besök på det västindiska Trinidad. I dem uppgavs att en svensk kung på 1600-talet hade varit intresserad av att förvärva och kolonisera den lilla grannön Tobago. Kungen skulle ha erbjudits att köpa ön av en…

Isbn: 9789100169213

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Det är inte ormarna som mjölkar korna,inte tornen som stjäl frukterna,inte fångarna som får vattnet att stiga,inte sädesaxet som rostar efter regnet.” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett…

Isbn: 9789100169237

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

KLASSISK LUNDKVISTROMAN I POCKET Livsälskare, svartmålare från 1974 är Artur Lundkvists fantasi om den spanske målaren Francisco José de Goya. Det är en konstnärsroman av yppersta klass, där Lundkvist tränger in i det konstnärliga skapandets mysterier. Det handlar om konstnären och yttervärlden, om visionen och…

Isbn: 9789100110185

Utgivningsår:20060224

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Försona dig aldrig med tvånget att vara människa,med tvånget att hoppas, med lyckans fångenskap.Din enda sanning är djuret som söndersliter gudenvid de gåtfullt tysta djupen av svartnat blod.” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med…

Isbn: 9789100168605

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Vid början av 1200-talet trädde Djingis Khan in i världshistorien. Han enade Mongoliets stammar, och sedan stormade hans ryttarskaror ut över världen, förhärjande och förvandlande, och skapade ett jättelikt välde tvärs över Asien. Artur Lundkvist har i sin roman från 1970 velat ge ”en föreställning om Djingis…

Isbn: 9789100168728

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Sett i det strömmande vattnet med den kompletterande fortsättningen och hört i den viskande vinden är en titel som anger en återkommande utgångspunkt och syftar på minnesbilder och föreställningar som skådats i fantasin. Tillsammans bildar textavsnitten vad som kanske kan kallas en roman-mosaik eller en prosa-symfoni.…

Isbn: 9789100169046

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
”Tanken flaxade, också den instängd i en cell, och stötte mot murar åt alla håll. Vad skulle hända? Vad var det för slags misstag? Var jag anklagad för något? Tog man mig kanske för någon annan? Det var krig och allt kunde hända; alla var överansträngda, hysteriska, såg spioner och förrädare överallt. Kanske…

Isbn: 9789100169220

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
”Jag är mjuk som en sten och hård som en manet,när ni gråter vid flodstranden är jag redan på andra sidan,jag är ingenting troget, inte ens mig själv (detta försök till förstening kring ett tomrum),jag avstår från pengar och ära, svekets belöningar,jag sviker utan belöning,jag avstår från betydelse, jag vill inte…

Isbn: 9789100169268

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Hur svårt det är att vakna till liv igen, hur lätt det är att bara färdas i drömmar och på nytt uppleva sådant som man redan upplevt förut eller sådant som man aldrig varit med om …” Artur Lundkvist återkallar sina drömmar under den långa sjukdomen, från medvetslöshetens färd i gränstrakterna mellan livet och döden, i…

Isbn: 9789100134891

Utgivningsår:20121219

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Artur Lundkvist (1906-1991), författare, poet och ledamot av Svenska akademien, var aktivt engagerad inom socialismen och världsfredsrörelsen och gift med poeten Maria Wine. Hans lyrik är livsbejakande och så småningom med dragning mot undergångsvisioner och drömsymbolik. Han debuterade med diktsamlingen Glöd 1928.

Isbn: 9789100168612

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
”Så tyst, detta land! Genom tågets klapper mot skenorna hör jag tystnaden från skogar och marker där ingen människa syns till. Tåget stannar vid stilla stationer där enstaka ljud skräller i tystnaden likt buller om natten. Genom de regnvåta rutorna ser jag livlösa hus och träd som håller på att fälla sina löv och…

Isbn: 9789100168896

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Jag färdas på en flod som står stilla,en svart och stum violinsom någon spelar med sina nakna fötter,men stränderna förändras dock, stränderna drar förbimeningslöstsom husbyggen och eldsvådor,som plantering och trädfällning,som brasan och askan.” Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare,…

Isbn: 9789100169084

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Det är natt i Paris och asfalten är som mjuk bomull under fötterna. Floden rinner svartgrön under broarna, gatflickorna har långa naglar, målade röda, tiggare sover på trottoarsofforna och midnattsvinden svänger gatlyktorna och vänder förtrampade tidningsblad. Ur Seinens virvlande vatten drar man upp ett…

Isbn: 9789100169244

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:René Vázques Díaz

René Vázquez Diaz, kubansk-svensk författare, söker här teckna ett porträtt av författaren och kulturkritikern Artur Lundkvist (1906-1991). Om författarskap, resor och politiskt engagemang. Ett urval av Lundkvists politiska artiklar ingår.

Isbn: 9789174419412

Utgivningsår:20100415

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Livsälskare, svartmålare från 1974 är Artur Lundkvists fantasi om den spanske målaren Francisco José de Goya. Det är en konstnärsroman av yppersta klass, där Lundkvist tränger in i det konstnärliga skapandets mysterier. Det handlar om konstnären och yttervärlden, om visionen och samvetet, om konstens demoner och…

Isbn: 9789100134730

Utgivningsår:20121116

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
”Träden stod röda av köld under sina snökronor; järnvind rasslade i rostiga grenar. Skaror kom ur skogarna, eldade kring ekar för att himlen glödga, strök blod över barken: träd för gudar. Kvinnan med kopparbarmen tröstade sitt barn med mossa, riven från berget, besk. En man hängde i trädet medan solen gick ner…

Isbn: 9789100168643

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Slavar för Särkland är en berättelse om några svenska vikingar som tog den mindre kända vägen nedför Volga, över Kaspiska havet och karavanledes till Bagdad i det dåvarande Kalifatet, som de kallade för Särkland. De jagade pälsskinn och de fångade slavar bland stammar i de nordryska skogarna och förde dem till Bagdad…

Isbn: 9789100169107

Utgivningsår:20170220

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av:Artur Lundkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Världens härlighet kallar Artur Lundkvist (inte utan ironi) sin bok. I visionärt uppflammande bilder gör den nedslag i historien från de äldsta våldsväldena fram till nuets teknokratiska tvångstendenser och kärnkraftshot. Äldre och senare myter tas upp för att fortsättas av nya i samma anda. Man förflyttas från…

Isbn: 9789100169251

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA