Bläddra
Sökresultat för Askunge Thorsén förlag, Askunge Förlag... Rensa filter?

av: Mirvi Unge Thorsén

Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar, månader, kvartal och årstider. Häftet är i fyrfärg.
Köp här

Isbn: 9789186611309

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Lucassi

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösning av typen “rika problem”. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De nio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i…
Köp här

Isbn: 9789186611583

Utgivningsår: 20181215

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187701603

Utgivningsår: 20160320

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611002

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701368

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Köp här

Isbn: 9789186611194

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611156

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BE

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701351

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Mattestjärnor i förskolan är en inspirerande bok för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag. Att arbeta med matematik tillsammans med små barn handlar om att i lekens form…
Köp här

Isbn: 9789186611262

Utgivningsår: 20110730

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611385

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611392

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611057

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611026

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611064

Utgivningsår: 20110826

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701320

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Köp här

Isbn: 9789186611187

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Lucassi

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De tio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 1 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i…
Köp här

Isbn: 9789186611576

Utgivningsår: 20170620

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611149

Utgivningsår: 20110920

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: 00

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Häftet Tal och talsystem tar också upp tiotalen.
Köp här

Isbn: 9789187701337

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Kerstin Frithiofson, Anne-Christine Remnevik-Hedenberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789186611811

Utgivningsår: 20131214

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och…
Köp här

Isbn: 9789187701436

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Köp här

Isbn: 9789186611200

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Lärarhandledningen innehåller, förutom kommentarer till sidorna i elevböckerna, en hel del kopieringsmaterial för den fortsatta undervisningen.
Köp här

Isbn: 9789186611903

Utgivningsår: 20140118

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BE

av: Mirvi Unge Thorsén

Köp här

Isbn: 9789186611224

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.
Köp här

Isbn: 9789187701061

Utgivningsår: 20140525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611354

Utgivningsår: 20111120

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Läs in – Räkna ut är den första delen i en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där eleven får tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera! Eleven får läsa enkla texter och arbeta med olika typer av uppgifter. Exempel på områden i Läs in – Räkna ut A: Jämförelser Vad ska…
Köp här

Isbn: 9789186611231

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och…
Köp här

Isbn: 9789187701290

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Hundrarutan kan användas till många olika aktiviteter. Det kan vara som ett hjälpmedel vid räkning, skutträkning, multiplikation med olika faktorer, för att upptäcka talmönster, addera och subtrahera tiotal och ental samt till många olika spel.
Köp här

Isbn: 9789186611378

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar. I den nya läroplanen och i de…
Köp här

Isbn: 9789186611361

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Vad är klockan? är ett fristående material för att öva klockan. Övningarna ökar stegvis i svårighetsgrad. Häftet är i fyrfärg.
Köp här

Isbn: 9789186611293

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och…
Köp här

Isbn: 9789187701306

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna • lösa matematiska problem • använda några strategier • välja en lämplig lösningsstrategi • bedöma om lösningen är rimlig • förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt • reflektera kring olika sätt att lösa problem • formulera egna matematiska problem
Köp här

Isbn: 9789186611484

Utgivningsår: 20120610

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701344

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611453

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611019

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611743

Utgivningsår: 20130628

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BE

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701375

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Lucassi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De tio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 1 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i…
Köp här

Isbn: 9789186611538

Utgivningsår: 20130328

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Erika Olsson

Kategorier: Informationsteknik
Författare till Appar lyfter det lustfyllda lärandet är Erika Olsson som arbetar som lärare på Skapaskolan i Huddinge. Erika föreläser även om hur hon använder lärplattor i sitt arbete. Hon är också grundare av Förskolearenan.
Köp här

Isbn: 9789187701191

Utgivningsår: 20140425

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC