Bläddra
Sökresultat för Barbro Lennéer Axelson... Rensa filter?

av: Barbro Lennéer Axelson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Manskulturen är “behärskningens och tystnadens kultur”. Männen själva talar sällan om känslor och samlevnad. I Männens röster berättar dock nära nittio män ingående och öppet om sina upplevelser och erfarenheter av kvinnor och faderskap, om jämställdhet ur ett manligt perspektiv, om samlevnadskonflikter och…
Köp här

Isbn: 9789127064072

Utgivningsår: 19960911

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Mellanmänskliga konflikter är ofrånkomliga i arbets- och privatliv. Genom relevant konfliktteori och konkreta exempel bidrar boken till en ökad förståelse för konflikters uppkomst, dynamik och hantering. Konflikter – uppkomst, dynamik och hantering presenterar metoder för att såväl förebygga destruktiva…
Köp här

Isbn: 9789127134294

Utgivningsår: 20130916

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. Om konflikter är den första översikten av vad forskning och erfarenhet har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när…
Köp här

Isbn: 9789127064058

Utgivningsår: 19961010

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Barbro Lennéer Axelson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I Förluster: om sorg och livsomställning ger psykologen Barbro Lennéer Axelson kunskap om hur man kan hjälpa vid den typ av förluster som ingår i de flesta människors liv skilsmässor, dödsfall och förlust av hälsa och livskvalitet vid olika typer av sjukdomar. I boken står individers och familjers vardagskatastrofer…
Köp här

Isbn: 9789127118898

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken vill ge kunskap om psykosocialt behandlingsarbete, vilket till skillnad från psykoterapi kännetecknas av att man parallellt arbetar med individs eller en familjs sociala och psykologiska situation. Det består av insatser bland människor som har kontakt med olika vårdorganisationer – den psykiatriska…
Köp här

Isbn: 9789127122550

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetsgruppens psykologi är en uppskattad och etablerad klassiker. Denna femte utgåva har uppdaterats till dagens arbetsliv och dess villkor. Boken knyter ihop klassiska teoretiska perspektiv på grupper och psykosocial arbetsmiljö både med aktuell forskning och med konkreta erfarenheter av arbete och samarbete i…
Köp här

Isbn: 9789127822177

Utgivningsår: 20180113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC