Bläddra
Sökresultat för Bengt-Olov Molander... Rensa filter?

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Svar på frågorna Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I…
Köp här

Isbn: 9789147085231

Utgivningsår:20110427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147913916

Utgivningsår:20120706

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi 2 Lärarhandledning (nedladdningsbar) Innehåller:– kommentarer till delområdena i kursen Biologi 2.– teoretiska och praktiska övningar– laborationer– mikroskoperingsförslag– svar på frågorna i böckerna Materialet motsvarar ca 450 A4-sidor. Liber har gemensamma lärarhandledningar…
Köp här

Isbn: 9789147115761

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap
Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I slutet av böckerna…
Köp här

Isbn: 9789147085903

Utgivningsår:20120427

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147912209

Utgivningsår:20120620

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för…
Köp här

Isbn: 9789151105529

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi 1 Onlinebok för gymnasiekursen Biologi 1. Boken inleds med ekologi, som sedan naturligt glider över i hållbar utveckling, det kapitel i boken som är en anpassning till nya ämnesplanen. Cellers byggnad förbereder sedan för Cellens genetik med genteknik och Individens genetik, som lägger grunden för…
Köp här

Isbn: 9789147107025

Utgivningsår:20120321

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Bengt-Olov Molander, Janne Karlsson, Per-Olof Wickman

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I slutet av böckerna…
Köp här

Isbn: 9789147019359

Utgivningsår:20080204

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I slutet av böckerna…
Köp här

Isbn: 9789147018451

Utgivningsår:20050818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Karl Göran Karlsson, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Som alla vet har ämnesplanen i Naturkunskap ändrats rejält. Så i väntan på en ny Naturkunskap 2-bok är denna vad vi kan erbjuda. Den bör då kompletteras med de nya delområdena i Nk 2-kursen, nämligen universums utveckling, materia och energi, dessutom det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens betydelse…
Köp här

Isbn: 9789147015658

Utgivningsår:20010308

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Janne Karlsson, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi 2 Onlinebok för gymnasiekursen Biologi 2. I första kapitlet fördjupas teorin om cellen, och det omfattar nu även genteknik. Kapitlet om växter och svampar ger en överblick av dessa organismers anatomi och fysiologi. I det mycket omfattande kapitlet Människans fysiologi beskrivs alla organsystem, men fokus…
Köp här

Isbn: 9789147107049

Utgivningsår:20120706

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza, Britt Jakobson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid…
Köp här

Isbn: 9789151107561

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC