Bläddra
Sökresultat för Bim Riddersporre... Rensa filter?

av:Gezim Isufi, Bim Riddersporre, Kristina Westlund, Marit Olanders, Anette Barr, Carina Berkhuizen, Maria Borda

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan man arbeta med hållbarhet i förskolan? Hur kommer man vidare från skräpplockarrundor och sopsortering? Hur förbereder man dagens barn på de problem de kommer att få hantera som vuxna? I Hållbarhet och egenmakt i förskolan besöker Marit Olanders tre förskolor, två i Malmö och en samisk förskola i Norge, som…
Köp här

Isbn: 9789144156545

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår:20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H. Gustafsson, Jonas Stier

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i…
Köp här

Isbn: 9789127147072

Utgivningsår:20160901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Beprövad erfarenhet handlar om arbetserfarenhet som är prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod av många. Det handlar också om professionell erfarenhet som systematiskt sprids och dokumenteras så att yrkesverksamma kan lära av varandra.…
Köp här

Isbn: 9789127823570

Utgivningsår:20181117

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Mikael Alexandersson, Jonas Aspelin, Åsa Beckman, Anneli Frelin, Christer Fritzell, Peter Gärdenfors, Maria Hjalmarsson, Martin Hugo, Karin Johannisson, Joakim Landahl, Sven-Eric Liedman, Lena Lindgren, Christian Lundahl, Leif Mathiasson, Ulla Karin Nordänger, Aadu Ott, Astrid Pettersson, Bim Riddersporre, Ulla Runesson, Bengt Sandin, Lena Sjöberg, Ninni Wahlström, Ann-Christine Vallberg Roth, Folke Vernersson, Dylan William

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i förskola och skola. En erfaren och skicklig lärare kan utmana och lyfta sina barn och elever om de rätta förutsättningarna finns och läraren får möjlighet att utveckla sig i sin profession. Uppdrag Lärare är en forskningsantologi som vill bidra till att…
Köp här

Isbn: 9789197902373

Utgivningsår:20120503

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av:Jonas Stier, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur påverkar det vardagen? Med avstamp i…
Köp här

Isbn: 9789127822726

Utgivningsår:20191026

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Jonas Stier, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
En legitimerad förskollärare är ”spindeln i nätet” i förskolan och ansvarar för att undervisningen och verksamheten bedrivs enligt läroplanen. Därför behöver förskolläraren bra relationer och välfungerande kommunikation både med sina kollegor i arbetslaget och rektor. På så sätt har förskollärarens uppdrag mycket…
Köp här

Isbn: 9789144152035

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan…
Köp här

Isbn: 9789127121119

Utgivningsår:20101011

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Per Dahlbeck, Kristina Westlund, Frida Berg, Charlotta Hall, Lena Henningsson, Susann Morin, Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken tar sin utgångspunkt i att relationer spelar en stor roll i förskolan. Dels för att de är viktiga för varje barns dagliga vistelse på förskolan och dels för att relationer kan bjuda in barn och föräldrar till att vara delaktiga i förskolan och på sikt i samhället. Men hur uppstår och formas de? Vilken roll kan en…
Köp här

Isbn: 9789144116174

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Calissendorff, Anna Ehrlin, Claes Ericsson, Cecilia Ferm Thorgersen, Sevn-Erik Holgersen, Ylva Holmberg, Monica Lindgren, Bo Nilsson, Bim Riddersporre, Johan Söderman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Musikvetenskap för förskolan presenterar den mångfasetterade kunskap som finns om barn och musik. Barn som börjar förskolan har många erfarenheter av musik. Redan i fosterlivet har barnen hört musik och sång, som riktigt små har de blivit lugnade och tröstade av vaggvisor och de känner väl igen den musik de…
Köp här

Isbn: 9789127132344

Utgivningsår:20120521

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. De förmågor som bör utvecklas – och som…
Köp här

Isbn: 9789127132696

Utgivningsår:20120829

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre, Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Katarina Elfström Pettersson, Elin Eriksen Ödegaard, Carina Fast, Kristine Hultberg, Karin Jönsson, Elin Eriksen Ödegaard, Niklas Pramling, Björn Sundmark, Anna-Karin Svensson, Pia Williams

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Berättande i förskolan går Barbro Bruce och Bim Riddersporre igenom hur berättandet och berättelser ständigt är närvarande i vårt samhälle, särskilt i förskolan. I boken medverkar en rad författare som Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Carina Fast, Niklas Pramling, Anna-Karin Svensson, med många…
Köp här

Isbn: 9789127137837

Utgivningsår:20141005

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För att lärare och rektorer ska kunna förhålla sig till grundskolans förutsättningar och ta till vara dess möjligheter, krävs kunskaper om grundskolans nya uppdrag och riktning. I boken Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år diskuteras och redogörs för hur globala och nationella strömningar om utbildningens…
Köp här

Isbn: 9789127130050

Utgivningsår:20110822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Förskolan Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många konkreta exempel får du som läsare något att hålla i handen – när du följer…
Köp här

Isbn: 9789127819559

Utgivningsår:20180116

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Magnus Erlandsson, Bim Riddersporre, Gezim Isufi, Jonas Stier, Hanna Cinthio, Magnus Jonasson, Linn Eckeskog

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förskolan präglas i dag av social, etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald, och ibland uppstår motsättningar när förskolans värdegrund möter medarbetares eller vårdnadshavares värderingar och traditioner. Barn behöver omges av trygga och tydliga vuxna, men riskerar att hamna i en förvirrande korseld av vuxnas…
Köp här

Isbn: 9789144160054

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson, Anders Edvik, Tuija Muhonen, Kristian Sjövik, Pär Widén, Hope Witmer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Du som är rektor eller förskolechef – eller som funderar på att ta språnget – här är boken som gör uppdraget roligare, mera hanterbart och som dessutom underlättar ett kollegialt lärande er chefer emellan! Upplyftande ledarskap i skola och förskola handlar om vägar och verktyg för att hantera…
Köp här

Isbn: 9789127817647

Utgivningsår:20161005

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Claes Jarlvi, Bim Riddersporre

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En oumbärlig introduktion till nya kommunala chefer. Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras – det kan handla om rekryteringar, budgetarbete, digitaliseringsfrågor och verksamhetsplaner. Eller något förhållandevis enkelt som…
Köp här

Isbn: 9789172511767

Utgivningsår:20180201

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB