Bläddra
Sökresultat för Birgitta Forsman... Rensa filter?

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken behandlar grunderna i forskningsetik i nio kapitel. Några kapitel är specialinriktade på biologi och medicin och handlar om försök på människor och djur, genteknik, stamcellsforskning och andra nya tekniker. Andra kapitel tar upp bl.a. forskningsfusk och etikkommittéer. Boken inleds med hur begreppen etik och…
Köp här

Isbn: 9789144036625

Utgivningsår: 20050421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144049786

Utgivningsår: 20071017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789144035796

Utgivningsår: 20040513

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman, Axel Carlberg, Birgitta Forsman, Jonas Svensson, Karin Hedner Zetterholm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biokemisk teknik Bioteknik Den medicinska professionen Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Genteknik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts till nya möjligheter de erbjuder. Men hur bedömer vi användningen av dem och vad bestämmer våra etiska ställningstaganden?I Etik och genteknik sätter fyra forskare in…
Köp här

Isbn: 9789189116740

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Evolutionsteorin har förändrat vår världsbild i grunden. Ända sedan Darwins tid har man varit rädd att hans insikter om människans utveckling ska göra Gud överflödig. Många frågar sig: Förfaller all moral om gudstron försvinner? Leder evolutionsteorin till rasism, sexism och de starkas förtryck av svaga? Somliga tror…
Köp här

Isbn: 9789186061005

Utgivningsår: 20090202

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Ändå finns fortfarande en utbredd uppfattning om att etik hör ihop med religion. I Gudlös etik argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja av två skäl. För det första är de religiösa moralreglerna inte så bra som många…
Köp här

Isbn: 9789186061326

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Evolutionsteorin har förändrat vår världsbild i grunden. Ända sedan Darwins tid har man varit rädd att hans insikter om människans utveckling ska göra Gud överflödig. Många frågar sig: Förfaller all moral om gudstron försvinner? Leder evolutionsteorin till rasism, sexism och de starkas förtryck av svaga? Somliga tror…
Köp här

Isbn: 9789186061838

Utgivningsår: 20131008

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan vi lita på att forskare säger sanningen? Vad händer när kommersiella krafter får inflytande över forskningen? Boken bygger på intervjuer med 22 professorer från en rad olika ämnen, från humaniora och teologi till teknik och medicin. Sagt om Vetenskap och moral: Birgitta Forsmans bok visar övertygande att det…
Köp här

Isbn: 9789157803993

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Bengt Olle Bengtsson, Carl Reinhold Bråkenhielm, Birgitta Forsman, Elisabeth Gerle, Peter Gärdenfors, Matz Hammarström, Alf Gornborg, Antje Jackelén, Mikael Stenmark, Catharina Stenqvist, Nils Uddenberg, Kristin Zeiler

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805751

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vad beror forskningsfusk på och hur kan man hindra det? Vad krävs för att få vara medförfattare till en vetenskaplig artikel? Måste man alltid begära informerat samtycke när man forskar på människor? Får man använda foster som forskningsobjekt? Det här är några frågor som diskuteras i denna grundbok om forskningsetik.…
Köp här

Isbn: 9789144004846

Utgivningsår: 19971118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Svederberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg, Birgitta Forsman, Birgit Hansson, Rolf Lander, Kerstin Liljedahl, Per-Erik Liss, Ewy Olander, Ulf Olsson, Jane Springett, Anita Wester

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt grundade tänkande och handlande. Faktorer som påverkar hälsan kan inte betraktas som ting som vi förmedlar kunskaper om, utan måste ses som meningsbärande och betydelsefulla delar i människors liv och historia.Med…
Köp här

Isbn: 9789144015422

Utgivningsår: 20010812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC