Bläddra
Sökresultat för Björn Forssén... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144031248

Utgivningsår: 20060511

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Momsreform – förslag för Sverige, EU och forskningen innehåller förslag om ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler på området. Boken har, med ett par mindre tillägg, samma innehåll som den e-bok med samma titel som utgavs 2018-12-10. Denna bok baseras på två tidigare böcker de senaste…
Köp här

Isbn: 9789176152966

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Melker Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridiska personer Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan ger en introduktion och mer av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. I denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 juli 2019. Boken…
Köp här

Isbn: 9789176152973

Utgivningsår: 20190807

Utgivare: Melker Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén, Jan Kellgren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Reglerna om skattskyldighet i särskilda fall i 6 kap. mervärdesskattelagen (ML) – som rör bl.a. enkla bolag, partrederier, konkursbon, dödsbon och kommissionärer – har ändrats en del sedan de introducerades när mervärdesskatten infördes i Sverige 1969. Det har också tillkommit många nya regler i ML som är av betydelse…
Köp här

Isbn: 9789172233973

Utgivningsår: 20100709

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I Handbok om taxering och skatteprocess ges en introduktion av reglerna om deklarationsskyldigheten och om begäran om omprövning och överklagande av skattebeslut, m.m. Detta verk ger strukturen till reglerna och till själva skattesystemet med skattekontot etc. Genom att kunna sätta sig in i grunderna har läsaren…
Köp här

Isbn: 9789172234499

Utgivningsår: 20110926

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Företagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrågan i denna bok. I första hand behandlas huvudregeln för bestämningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Analysen gäller huruvida den bestämningen är EU-konform. Problemet som föreligger därvidlag är att mervärdesskattelagen…
Köp här

Isbn: 9789172234635

Utgivningsår: 20111117

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

I Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder ges en introduktion av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det…
Köp här

Isbn: 9789172234826

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Jure Förlag, Elanders, Mölnycke

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
I denna bok ges en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen 1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs lagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789172235076

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I “Momsens faktureringsregler, m.m.” får läsaren det titeln uttrycker. En grundlig genomgång ges av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. Dessutom berörs även i viss mån för sammanhanget bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha…
Köp här

Isbn: 9789172234178

Utgivningsår: 20100730

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Momskartan är ett oerhört praktiskt arbetsredskap för den som behöver identifiera mervärdesskatterättsliga problem. Genom sitt utförande som s.k. altarskåp ger den en överlägsen överblick och underlättar arbetet med momsfrågor. Momskartan har tagits fram av Björn Forssén, och den innehåller en del allmänna…
Köp här

Isbn: 9789172234338

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC