Bläddra
Sökresultat för Britt-Inger Olsson... Rensa filter?

av:Britt-Inger Olsson, Gunilla Carlsson Kendall, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser kan vardagen innebära problem. Det kan handla om struktur och att finna ordning i vardagen hemma och i skolan. Att planera skoluppgifter, hinna till skolan i tid men också kamratrelationer och fritidsaktiviteter kan vara svåra att klara av. Med hjälp av det här…
Köp här

Isbn: 9789144048734

Utgivningsår:20080923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: CZ

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Vi föds alla in i en viss tidsperiod, på en bestämd plats och i en bestämd social miljö. Våra livsvillkor är mycket olika, men vi måste alla lära oss hantera den livssituation vi fötts till och skapa vårt eget liv. Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra.…
Köp här

Isbn: 9789147103508

Utgivningsår:20111116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens och möjligheter i stället för att enbart se deras beteenden som…
Köp här

Isbn: 9789144108988

Utgivningsår:20170116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Människor i behov av stöd vill med de tre ledorden lyhördhet, medkänsla och respekt förmedla kunskap om och förståelse för människor med behov av särskilda stödåtgärder.Läs merVad innebär det att gå igenom en livskris eller att vara utsatt för bristande omsorg? Hur är det att leva med en synlig eller osynlig…
Köp här

Isbn: 9789147092741

Utgivningsår:20100120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En grundförutsättning för många yrken är att ha en god kompetens vad gäller att kunna möte, kommunicera och samspela med andra. Samspel – teori och praktik presenterar kortfattat och enkelt olika samspelsteorier utifrån aktuell forskning.Läs merBoken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för läsaren att kunna…
Köp här

Isbn: 9789147092598

Utgivningsår:20080903

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034065

Utgivningsår:20070115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna presenterar olika psykologiska och specialpedagogiska teorier och förklarar varför en del barn och ungdomar drabbas av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar.I den nya upplagan beskrivs mer ingående ett relationellt synsätt som innebär att lärare bör fokusera mer på bakomliggande…
Köp här

Isbn: 9789144082790

Utgivningsår:20130221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vi människor är aktörer i två världar, den yttre verkligheten som vi delar med alla andra och vår egen inre psykiska verklighet. För att vi ska fungera bra tillsammans med andra människor är det viktigt att försöka kombinera dessa världar.Läs merBoken vill bredda medvetenheten om dina tankar, känslor och drömmar. Inte…
Köp här

Isbn: 9789147055838

Utgivningsår:20010824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens och möjligheter i stället för att se deras beteenden som…
Köp här

Isbn: 9789144151526

Utgivningsår:20210507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Child care / Child development Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Lärande och utveckling är ett kursläromedel för yrkesprogrammet Barn och Fritid (BF) på gymnasiet. Läromedlet skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Faktatexten varvas med diskussionsuppgifter, reflektionsövningar och fallbeskrivningar för att utveckla elevernas förmåga att…
Köp här

Isbn: 9789147911264

Utgivningsår:20120816

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
”Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Föräldrar, lärare, kompisar och andra kan ge stöd och hjälp, men de kan även fungera som inspiratörer, förebilder och motivationsstärkare. Det kan handla om att lära sig någonting nytt, att utveckla sig inom någon sport eller att förbättra…
Köp här

Isbn: 9789147103515

Utgivningsår:20110617

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Människors miljöer är ett kursläromedel för yrkesprogrammet BF på gymnasiet. Läromedlet handlar dels om hur människor måste lära sig hantera den livssituation de fötts till och skapa sina egna liv, dels om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra. Faktatexten varvas med diskussionsuppgifter,…
Köp här

Isbn: 9789147911301

Utgivningsår:20120816

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147914470

Utgivningsår:20120816

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB