Bläddra
Sökresultat för Caisa Drefeldt... Rensa filter?

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Faktaböckerna Finansiell rapportering enligt K3 och Årsredovisning enligt K2 innehåller allt läsaren behöver veta om finansiell rapportering. Där finns hela K3-regelverket, hela K2-regelverket, alla relevanta jämförelser med IFRS, kommentarer och exempel. Allt presenterat på ett tydligt och rättframt sätt.För att ge…
Köp här

Isbn: 9789144121000

Utgivningsår:20170711

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rune Lönnqvist, Per Arvidson, Caisa Drefeldt, Sigurd Hansson, Hans Lindquist, Christer Peterson, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789144096551

Utgivningsår:20131007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071169

Utgivningsår:20121002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144120096

Utgivningsår:20170609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071244

Utgivningsår:20130823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144177953

Utgivningsår:20230609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144180403

Utgivningsår:20230727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Redovisa Rätt 2017 innehåller ett stort antal nyheter. Bland nyheterna märks bl.a. fler sökord om K3 och K2. I boken finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och innehållet har uppdaterats med de nya, förtydligade, redovisningsreglerna som bygger på EU:s redovisningsdirektiv 2013/34/EU. Boken innehåller också de…
Köp här

Isbn: 9789152345894

Utgivningsår:20170124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En helt omskriven K2 publicerades i december 2016 varför denna bok är under total omarbetning. Den uppdaterade K2 innehåller redovisningsregler för samtliga verksamhetsformer. K2 – en guide till årsredovisning enligt K2 kommer därför snart i ny upplaga. Beräknad publicering är juni 2017.   I och med…
Köp här

Isbn: 9789144104355

Utgivningsår:20141120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC