Bläddra
Sökresultat för Cattrin Hurtig... Rensa filter?

av: Cattrin Hurtig

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I bokens tolv kapitel får eleverna en inblick i vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas och vårdpersonalens perspektiv. Därefter följer faktatexter om olika aspekter av arbete inom vård och omsorg: vårdetik, psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter och ordövningar.…
Köp här

Isbn: 9789127453715

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Cattrin Hurtig

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkessvenska i vård och omsorg förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom vård och omsorg. Den är tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även elever som läser vård-, och…
Köp här

Isbn: 9789127453722

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB