Bläddra
Sökresultat för Cecilia Ferm Almqvist... Rensa filter?

av:Lotta Jons, Kerstin Bladini, Maria Eklund Heinonen, Cecilia Ferm Almqvist, Jenny Gunnarsson Payne, Anna Hofsten, Stina Larsson, Petra Lundberg Bouquelon, Ann-Christine Wennergren, Lisa Öberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vill du utvecklas i din roll som universitetslärare? Söker du inspiration och nya idéer för din undervisning? I den här antologin diskuteras seminariet som en praktik med stor pedagogisk potential. Konkreta beskrivningar av hur du planerar och genomför seminarier varvas här med didaktiska reflektioner kring…
Köp här

Isbn: 9789144104959

Utgivningsår:20150512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cecilia Ferm Almqvist, Linn Hentschel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Här uppmärksammas fenomenet delaktighet i estetisk verksamhet, något som är aktuellt i lärarutbildningar, såväl allmänna som med inriktning på estetiska ämnen, och i utbildningar som riktar sig mot kulturskola och annan fri verksamhet. Författarna har fungerat som följeforskare i två Arvsfondsfinansierade…
Köp här

Isbn: 9789189504226

Utgivningsår:20230302

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av:Lotta Björkman, Lena Sotevik, Kristina Axelsson, Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Eleonor Bredlöv Eknor, Janne Bromseth, Sandra Brömster, Ulrika Centerwall, Natalie Davet, Sandra Dögg Sæmundsdóttir, Klara Dolk, Cecilia Ferm Almqvist, Åsa Gustafsson, Linn Hentschel, Tindra Hilding, Elin Larsson, Osa Lundberg, Ragnhild Mogren Svensén, Sandra Nordin, Maja Nystedt, Fredrik Odhammar, Märtha Pastorek Gripson, Malte Sommarö, Helene Svärd, Frida Warg, Sofia Österborg Wiklund

Kategorier: Förskolan Normer och attityder Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor
De normer som förmedlas i förskola, fritidshem och skola har stor betydelse för barns uppväxtmiljö samt för deras identitets- och kunskapsutveckling. Utgångspunkten i denna bok är att de som arbetar i pedagogisk verksamhet behöver kunskap och färdigheter för att granska och förändra normer som på olika sätt begränsar…
Köp här

Isbn: 9789144156088

Utgivningsår:20230717

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marie Cronqvist, Alexander Maurits, Fredric Bauer, Anna Dahlgren, Cecilia Ferm Almqvist, Lotta Jons, Orvar Löfgren, Anders Persson, Aleksandra Popovic, Eva Sæther, Ulrike Schnaas, Helena Svensson, Ann-Christine Wennergren, Lisa Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I många forskares värld utgör seminarierummet en förtätad plats. Själva idén om det akademiska textseminariet är omhuldad, särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Seminariet är en väl förankrad arbetsform inom universitetet. Det är där de höga tankarna tänks och ventileras, det är där…
Köp här

Isbn: 9789170612190

Utgivningsår:20160923

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC