Bläddra
Sökresultat för Curt Öreberg... Rensa filter?

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 1, Björn Att observera, jämföra, särskilja föremål, både konkreta och på bild, är steg i den viktiga begreppsbildningen och en nödvändig kunskap för all förståelse för matematik. Barnen påbörjar också arbetet med att lära sig räkneorden (talraden) samt känna igen och räkna med pengar.
Köp här

Isbn: 9789140625137

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel där eleverna får lära sig att bearbeta numeriska mönster och sammanhang.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i…
Köp här

Isbn: 9789140613189

Utgivningsår: 19910320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 2, Ekorre I Flex 2, Ekorre fortsätter begreppsbildningen. Inlärningen av addition och subtraktion förbereds genom att barnen arbetar med uppdelning av talen 2-10. Additionssituationer och räknehändelser är viktiga utmaningar i arbetet med att lära barnen tala matematik.
Köp här

Isbn: 9789140625144

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten – en kunskapsbärare i Talriket! Alla känner Mästerkatten. Han började som en vanlig katt, men utvecklades till en mästare på uträkningar. Han finns i Talriket – Gleerups stora matematikserie. I Tripp, Trapp och Trull finns övningar som tränar det logiska tänkandet.
Köp här

Isbn: 9789140613295

Utgivningsår: 19930623

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613257

Utgivningsår: 19921230

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 3, Hare I Flex 3, Hare utvidgas talbegreppet och barnens förståelse för talens värde ökar. Genom att barnen arbetar mer självständigt ökar också deras behov av en individualiserad arbetsgång. Detta blir tydligare från och med Hare.
Köp här

Isbn: 9789140625212

Utgivningsår: 19980320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 4, Igelkott I Flex 4, Igelkott arbetar barnen med talområdet 0-100. Det är viktigt att barnen ofta får tillfälle att uttrycka sina tankar i ord och att lyssna till andras lösningar. Problemlösningssituationer där uppgifterna är av öppen typ är en viktig del i matematikinlärningen och finns för första gången i…
Köp här

Isbn: 9789140625168

Utgivningsår: 19980624

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 6, Mus Utifrån laborerande med konkret material arbetar barnen vidare med multiplikationstabellerna. Därifrån är steget inte långt till division. Problemlösning fortsätter som en röd tråd genom Flex-serien. Vågrät och lodrät huvudräkning är verktyg som barnen tillgodogör sig i Flex 6, Mus. Talområdet är 0-10000.
Köp här

Isbn: 9789140625274

Utgivningsår: 19980730

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten Förskoleklass är matematik med en stor portion svenska. Genom de klassiska sagorna Snövit, Guldlock, Törnrosa, Hans och Greta, Den fula ankungen och Askungen får barnen i förskoleklassen på ett lekfullt sätt bekanta sig och arbeta med matematiska begrepp. Med sagan som grund och utgångspunkt blir det…
Köp här

Isbn: 9789140667960

Utgivningsår: 20090714

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Mästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp, deltar i…
Köp här

Isbn: 9789140683229

Utgivningsår: 20130524

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613318

Utgivningsår: 19930506

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613196

Utgivningsår: 19920215

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex 5, Lo Att förstå sambandet addition-multiplikation är en viktig matematisk upptäckt. När barnen möter multiplikationsbegreppet i Flex 5 Lo, finns det många förslag på laborativa övningar för att skapa förståelse för sambandet. Tallinjen presenteras som förberedelse för huvudräkning såväl lodrätt som vågrätt.…
Köp här

Isbn: 9789140625267

Utgivningsår: 19980730

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten – en kunskapsbärare i Talriket! Alla känner Mästerkatten. Han började som en vanlig katt, men utvecklades till en mästare på uträkningar. Han finns i Talriket – Gleerups stora matematikserie. Laborativa övningar lägger grunden. Barnen leds in på bra tankeformer. Och den nödvändiga drillen rör…
Köp här

Isbn: 9789140613356

Utgivningsår: 19940629

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nusäkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och uppläggMästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp,…
Köp här

Isbn: 9789140683250

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 visar ett test var barnen står, i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Talriket tar också fasta på att barnen lär olika snabbt och lätt. För snabba barn finns stjärnsidorna längst bak i grundboken. I Tripp, Trapp och…
Köp här

Isbn: 9789140613172

Utgivningsår: 19920505

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Se filmen om Mästerkatten. Gå in på gleerups.se, sök Mästerkatten 1A och klicka på fliken Extramaterial. Innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789140679482

Utgivningsår: 20120824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lärarens bok är en guldgruva för dig. Genom alla förslag på laborativt arbete, lekar, spel och kopieringsunderlag som finns där kan du på ett varierat sätt arbeta tillsamman med barnen. Till varje saga finns det förslag på tematiskt arbete och en stimulerande bild och form uppgift. Vi visar också på hur du kan anpassa…
Köp här

Isbn: 9789140637185

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp.Varje kapitel börjar med fantasifulla och färgrika sagobilder. Bilderna är utgångspunkt för olika problemlösningsuppgifter, stimulerar kreativt tänkande och skapar utrymme för att tala…
Köp här

Isbn: 9789140637253

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642554

Utgivningsår: 20030904

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Mästerextra rekommenderas som kompletteringsköp. De nya extraböckerna heter Mästerkatten repetition och utmaning. I dessa finns repetition på vänstersidorna och utmaning på högersidorna. Boken omfattar 80 sidor. Så långt det är möjligt måste vi ge…
Köp här

Isbn: 9789140645081

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651655

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I denna bok som kan användas som extrabok eller läxbok kan eleverna fortsätta utvecklas inom samma matematiska område som de gör i grundböckernas kapitel, med fördelen att de på varje uppslag kan välja om de vill arbeta med repetition eller utmaning. Innehåll och uppläggRepetition och Utmaning är indelad i fem…
Köp här

Isbn: 9789140683274

Utgivningsår: 20140702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613301

Utgivningsår: 19930212

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651662

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex Lärarhandledning 1-2 och 1-6 Lärarhandledningarna omfattar alla de sex första böckerna i Flex-serien och I-böckerna. Lärarhandledningarna hjälper dig att anpassa undervisningen efter barnens olikheter. I dessa finns en gedigen arbetsgång, spel, kopieringsunderlag, diagnoser och många tips och idéer på hur det…
Köp här

Isbn: 9789140625205

Utgivningsår: 19970520

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande: 25 exemplar av Mästerkatten Elevbok 1A Lärarwebb 1, individlicens 12 månader
Köp här

Isbn: 9789140664297

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och uppläggMästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya…
Köp här

Isbn: 9789140683236

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642561

Utgivningsår: 20030904

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten – en kunskapsbärare i Talriket! Alla känner Mästerkatten. Han började som en vanlig katt, men utvecklades till en mästare på uträkningar. Han finns i Talriket – Gleerups stora matematikserie. Till ditt stöd i arbetet finns lärarhandledningen – en guldgruva att ösa ur.
Köp här

Isbn: 9789140613325

Utgivningsår: 19930506

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Flex Lärarhandledning 1-2 och 1-6 Lärarhandledningarna omfattar alla de sex första böckerna i Flex-serien och I-böckerna. Lärarhandledningarna hjälper dig att anpassa undervisningen efter barnens olikheter. I dessa finns en gedigen arbetsgång, spel, kopieringsunderlag, diagnoser och många tips och idéer på hur det…
Köp här

Isbn: 9789140625335

Utgivningsår: 19990408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och uppläggMästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya…
Köp här

Isbn: 9789140683243

Utgivningsår: 20130820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande: 20 exemplar av Mästerkatten F
Köp här

Isbn: 9789140670243

Utgivningsår: 20090714

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Innan barnen i…
Köp här

Isbn: 9789140613158

Utgivningsår: 19910320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Mästerextra rekommenderas som kompletteringsköp. De nya extraböckerna heter Mästerkatten repetition och utmaning. I dessa finns repetition på vänstersidorna och utmaning på högersidorna. Boken omfattar 80 sidor. Så långt det är möjligt måste vi ge…
Köp här

Isbn: 9789140645043

Utgivningsår: 20041202

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten 2 lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta elevböckerna Mästerkatten 2a och 2b. Den ersätter tidigare tryckta lärarhandledning och innehåller handledning till alla nya begrepp, matematiska områden och annat som Lgr11 ställer krav på. Här får du tillgång till såväl underlag att skriva ut, som…
Köp här

Isbn: 9789140678157

Utgivningsår: 20140602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp.Varje kapitel börjar med fantasifulla och färgrika sagobilder. Bilderna är utgångspunkt för olika problemlösningsuppgifter, stimulerar kreativt tänkande och skapar utrymme för att tala…
Köp här

Isbn: 9789140637260

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I denna bok som kan användas som extrabok eller läxbok kan eleverna fortsätta utvecklas inom samma matematiska område som de gör i grundböckernas kapitel, med fördelen att de på varje uppslag kan välja om de vill arbeta med repetition eller utmaning. Innehåll och uppläggRepetition och Utmaning är indelad i fem…
Köp här

Isbn: 9789140683267

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Mästerextra rekommenderas som kompletteringsköp. De nya extraböckerna heter Mästerkatten repetition och utmaning. I dessa finns repetition på vänstersidorna och utmaning på högersidorna. Boken omfattar 80 sidor. Så långt det är möjligt måste vi ge…
Köp här

Isbn: 9789140645050

Utgivningsår: 20041214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mästerkatten – Läraren bok är en guldgruva, en bok du som lärare är värd. Här finns till varje kapitel fullt av pedagogiska och metodiska tips, kopieringsunderlag, lekar och spel som underlättar ditt arbete. Varje kapitel börjar med texten till sagan som inleder arbetet. Lärarens bok innehåller förslag på…
Köp här

Isbn: 9789140637277

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE