Bläddra
Sökresultat för Curt Öreberg... Rensa filter?

av: Curt Öreberg

Flex 1, Björn Att observera, jämföra, särskilja föremål, både konkreta och på bild, är steg i den viktiga begreppsbildningen och en nödvändig kunskap för all förståelse för matematik. Barnen påbörjar också arbetet med att lära sig räkneorden (talraden) samt känna igen och räkna med pengar.
Köp här

Isbn: 9789140625137

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Flex 2, Ekorre I Flex 2, Ekorre fortsätter begreppsbildningen. Inlärningen av addition och subtraktion förbereds genom att barnen arbetar med uppdelning av talen 2-10. Additionssituationer och räknehändelser är viktiga utmaningar i arbetet med att lära barnen tala matematik.
Köp här

Isbn: 9789140625144

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel där eleverna får lära sig att bearbeta numeriska mönster och sammanhang.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i…
Köp här

Isbn: 9789140613189

Utgivningsår: 19910320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Flex 5, Lo Att förstå sambandet addition-multiplikation är en viktig matematisk upptäckt. När barnen möter multiplikationsbegreppet i Flex 5 Lo, finns det många förslag på laborativa övningar för att skapa förståelse för sambandet. Tallinjen presenteras som förberedelse för huvudräkning såväl lodrätt som vågrätt.…
Köp här

Isbn: 9789140625267

Utgivningsår: 19980730

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613257

Utgivningsår: 19921230

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Flex 6, Mus Utifrån laborerande med konkret material arbetar barnen vidare med multiplikationstabellerna. Därifrån är steget inte långt till division. Problemlösning fortsätter som en röd tråd genom Flex-serien. Vågrät och lodrät huvudräkning är verktyg som barnen tillgodogör sig i Flex 6, Mus. Talområdet är 0-10000.
Köp här

Isbn: 9789140625274

Utgivningsår: 19980730

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Flex 3, Hare I Flex 3, Hare utvidgas talbegreppet och barnens förståelse för talens värde ökar. Genom att barnen arbetar mer självständigt ökar också deras behov av en individualiserad arbetsgång. Detta blir tydligare från och med Hare.
Köp här

Isbn: 9789140625212

Utgivningsår: 19980320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nusäkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och uppläggMästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp,…
Köp här

Isbn: 9789140683250

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613196

Utgivningsår: 19920215

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Mästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp, deltar i…
Köp här

Isbn: 9789140683229

Utgivningsår: 20130524

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Flex 4, Igelkott I Flex 4, Igelkott arbetar barnen med talområdet 0-100. Det är viktigt att barnen ofta får tillfälle att uttrycka sina tankar i ord och att lyssna till andras lösningar. Problemlösningssituationer där uppgifterna är av öppen typ är en viktig del i matematikinlärningen och finns för första gången i…
Köp här

Isbn: 9789140625168

Utgivningsår: 19980624

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten – en kunskapsbärare i Talriket! Alla känner Mästerkatten. Han började som en vanlig katt, men utvecklades till en mästare på uträkningar. Han finns i Talriket – Gleerups stora matematikserie. I Tripp, Trapp och Trull finns övningar som tränar det logiska tänkandet.
Köp här

Isbn: 9789140613295

Utgivningsår: 19930623

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp.Varje kapitel börjar med fantasifulla och färgrika sagobilder. Bilderna är utgångspunkt för olika problemlösningsuppgifter, stimulerar kreativt tänkande och skapar utrymme för att tala…
Köp här

Isbn: 9789140637253

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642554

Utgivningsår: 20030904

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Se filmen om Mästerkatten. Gå in på gleerups.se, sök Mästerkatten 1A och klicka på fliken Extramaterial. Innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789140679482

Utgivningsår: 20120824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651617

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Mästerkatten 3 lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta elevböckerna Mästerkatten 3a och 3b och ersätter tidigare lärarhandledning. Här får du tillgång till såväl underlag att skriva ut, som ljudfiler, bildspel och interaktiva verktyg – allt för att underlätta för dig i undervisningen och för att eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140678164

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642196

Utgivningsår: 20030411

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten – Läraren bok är en guldgruva, en bok du som lärare är värd. Här finns till varje kapitel fullt av pedagogiska och metodiska tips, kopieringsunderlag, lekar och spel som underlättar ditt arbete. Varje kapitel börjar med texten till sagan som inleder arbetet. Lärarens bok innehåller förslag på…
Köp här

Isbn: 9789140637215

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651624

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Köp här

Isbn: 9789140625243

Utgivningsår: 19990408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Älskade Mästerkatten är tillbaka. Nu säkrad efter Lgr 11! Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Se filmen om Mästerkatten. Gå in på gleerups.se, sök Mästerkatten 1A och klicka på fliken Extramaterial. Innehåll och uppläggVarje…
Köp här

Isbn: 9789140679499

Utgivningsår: 20121219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642264

Utgivningsår: 20030711

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651631

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Flex 3-4 och 5-6 I-bok resp I-bok svår Barnen får fördjupa sig, arbeta med problemlösning, och utveckla ett kreativt matematiskt tänkande när de arbetar med Flex I-böcker. Böckerna finns i två svårighetsgrader, I-bok och I-bok svår. Den vanliga boken passar de flesta elever och den svåra är bra för elever som kräver…
Köp här

Isbn: 9789140625250

Utgivningsår: 19990408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I denna bok, som kan användas som extrabok eller läxbok, kan eleverna fortsätta utvecklas inom samma matematiska område som de gör i grundböckernas kapitel, med fördelen att de på varje uppslag kan välja om de vill arbeta med repetition eller utmaning. Innehåll och uppläggRepetition och Utmaning är indelad i fem…
Köp här

Isbn: 9789140679505

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Varje kapitel börjar med fantasifulla och färgrika sagobilder. Bilderna är utgångspunkt för olika problemlösningsuppgifter, stimulerar kreativt tänkande och skapar utrymme för att tala matematik.…
Köp här

Isbn: 9789140637222

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten – en kunskapsbärare i Talriket! Alla känner Mästerkatten. Han började som en vanlig katt, men utvecklades till en mästare på uträkningar. Han finns i Talriket – Gleerups stora matematikserie. Laborativa övningar lägger grunden. Barnen leds in på bra tankeformer. Och den nödvändiga drillen rör…
Köp här

Isbn: 9789140613226

Utgivningsår: 19920215

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651648

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

I det här paketet ingår följande: 25 exemplar av Elevböcker
Köp här

Isbn: 9789140683076

Utgivningsår: 20130524

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp.Varje kapitel börjar med fantasifulla och färgrika sagobilder. Bilderna är utgångspunkt för olika problemlösningsuppgifter, stimulerar kreativt tänkande och skapar utrymme för att tala…
Köp här

Isbn: 9789140637239

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651655

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

I denna bok som kan användas som extrabok eller läxbok kan eleverna fortsätta utvecklas inom samma matematiska område som de gör i grundböckernas kapitel, med fördelen att de på varje uppslag kan välja om de vill arbeta med repetition eller utmaning. Innehåll och uppläggRepetition och Utmaning är indelad i fem…
Köp här

Isbn: 9789140683274

Utgivningsår: 20140702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613301

Utgivningsår: 19930212

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten på webben innehåller matematisk färdighetsträning och ett modernt arbetssätt. Det är enkelt att använda både i skolan och hemma. Progressionen motsvarar den i Mästerkatten böckerna men materialet kan även användas fristående. I programmet hittar du matteövningar och diagnoser i 5 olika…
Köp här

Isbn: 9789140651662

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Curt Öreberg

Flex Lärarhandledning 1-2 och 1-6 Lärarhandledningarna omfattar alla de sex första böckerna i Flex-serien och I-böckerna. Lärarhandledningarna hjälper dig att anpassa undervisningen efter barnens olikheter. I dessa finns en gedigen arbetsgång, spel, kopieringsunderlag, diagnoser och många tips och idéer på hur det…
Köp här

Isbn: 9789140625205

Utgivningsår: 19970520

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna…
Köp här

Isbn: 9789140613318

Utgivningsår: 19930506

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I det här paketet ingår följande: 25 exemplar av Mästerkatten Elevbok 1A Lärarwebb 1, individlicens 12 månader
Köp här

Isbn: 9789140664297

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Curt Öreberg

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och uppläggMästerkatten innehåller fem kapitel.Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya…
Köp här

Isbn: 9789140683236

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

Mästerkatten har nu kommit som reviderad upplaga, säkrad efter Lgr-11. Denna upplaga rekommenderas som kompletteringsköp. Facit till nya Mästerkatten ligger gratis på Gleerups hemsida under Mästerkatten.
Köp här

Isbn: 9789140642561

Utgivningsår: 20030904

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC