Bläddra
Sökresultat för Dag Ingvar Jacobsen... Rensa filter?

av:Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur moderna organisationer fungerar är en grundlig och omfattande introduktion till de mest centrala temana och perspektiven inom organisationsteori. Områden som behandlas är: • Strategi och effektivitet • Organisationsstruktur • Organisationskultur • Makt i organisationer • Organisation och omvärld • Motivation •…
Köp här

Isbn: 9789144150956

Utgivningsår:20210608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok ger en grundläggande introduktion till olika metoder som kan användas vid empiriska undersökningar inom företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utgångspunkten är att undersökningen kan betraktas som en process som består av ett antal val som har olika konsekvenser: formulering av problem, val…
Köp här

Isbn: 9789144040967

Utgivningsår:20020506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Författaren visar i denna bok att förändring är ett generellt fenomen, och sker på många olika sätt och kan ha vitt skilda orsaker och drivkrafter. Boken bidrar också till att utveckla en konstruktiv teori om planerad organisationsförändring.Den består av två huvuddelar. Första delen behandlar frågan hur det är möjligt…
Köp här

Isbn: 9789144129273

Utgivningsår:20190311

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik

Köp här

Isbn: 9789144047805

Utgivningsår:20080729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144036380

Utgivningsår:20051010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Denna bok ger en grundläggande och systematisk introduktion till samhälls­vetenskapliga forskningsmetoder. Författaren går igenom alla de olika stegen i såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. I boken beskrivs allt från de förberedande faserna, där man utvecklar en problemställning, väljer forskningsdesign…
Köp här

Isbn: 9789144175584

Utgivningsår:20240111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Forståelse, beskrivelse og forklaring gir en innføring i forskningsmetode og en oversikt over de krav som bør settes til forskning for at den skal kalles god. Boken viser hvordan kvalitative og kvantitative studier gjennomføres, og redegjør for fasene i en forskningsprosess. Relevante metodebegreper forklares for at…
Köp här

Isbn: 9788202720667

Utgivningsår:20211101

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt.…
Köp här

Isbn: 9788202727307

Utgivningsår:20220718

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av:Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Empiriska undersökningar har blivit en allt viktigare del av vardagen för alla som jobbar inom hälsovårds- och sociala sektorn. Det går nästan inte en vecka utan att det presenteras en ny rapport om olika arbetsmiljöundersökningar, hur patienterna upplever sjukhusen eller hur nöjda invånarna i en kommun är med…
Köp här

Isbn: 9789144081427

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC