Bläddra
Sökresultat för Dag-Gunnar Stubberud... Rensa filter?

av: Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth, Hallbjørg Almås

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?Böckerna tillhandahåller systematisk kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789147113606

Utgivningsår: 20210128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Dag-Gunnar Stubberud

Kategorier: Intensivvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjennom å beskrive hvordan intensivsykepleierens spesialkompetanse kommer til uttrykk i profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder. I denne fjerde reviderte utgaven er…
Köp här

Isbn: 9788202603748

Utgivningsår: 20200813

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av: Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?Böckerna tillhandahåller systematisk kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789147099207

Utgivningsår: 20110819

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anna Eikeland, Anna Kristensson Ekwall, Inger Lucia Söjbjerg, Dag-Gunnar Stubberud

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas, likväl som för de närstående. Upplevelserna kan till exempel handla om otrygghet, oro, ångest, frustration, ökad sårbarhet, ensamhet, sorg, skuld, lidande och brist på kontroll. Boken beskriver…
Köp här

Isbn: 9789127142398

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC