Bläddra
Sökresultat för David Larsson Heidenblad... Rensa filter?

av: Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari H. Nordberg, Anders Ahlbäck, Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, Isak Hammar, Laura Hollsten, Susann Holmberg, Helge Jordheim, Camilla Ruud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Historians have long been interested in knowledge – its nature and origin, and the circumstances under which it was created but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right. In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars explore a range…
Köp här

Isbn: 9789188661289

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: David Larsson Heidenblad

Kategorier: Historia och arkeologi
När klimatfrågan fick sitt stora kulturella genombrott senhösten 2006 förmedlades moraliska orsaksförklaringar med stor intensitet i den svenska offentligheten. I detta påminde klimatlarmen om hur man under förmodern tid hade förklarat stora katastrofer som Guds straff för människornas synder. Vi var alla skyldiga till…
Köp här

Isbn: 9789186119164

Utgivningsår: 20121221

Utgivare: Agerings Bokförlag KONKURS

Mediatyp: BC

av: David Larsson Heidenblad

Kategorier: Forskning och informationshantering Kreativt skrivande Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Unga forskare som vill göra akademisk karriär står inför många utmaningar. Deras tillvaro präglas av osäkra anställningar, motstridiga krav och begränsade erfarenheter av att stå på egna ben. Många befinner sig dessutom i familjebildande ålder. Kunskap om hur man kan göra för att må bra och nå framgång på sina egna…
Köp här

Isbn: 9789144140568

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC