Bläddra
Sökresultat för Edmund Husserl... Rensa filter?

av: Edmund Husserl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) etablerade och utvecklade fenomenologin, en filosofisk riktning med ett djupgående och vittförgrenat inflytande över 1900-talets filosofiska tänkande och fortfarande ett område för livlig forskning. De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin är…
Köp här

Isbn: 9789172351066

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Edmund Husserl, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein, Karl Weigelt

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859868

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Edmund Husserl (1859–1938) är den moderna fenomenologins upphovsman, och hans program för att lägga en ny grund för filosofin och vetenskaperna har utövat ett närmast oöverskådligt inflytande. Husserl börjar i en reflexion över matematik och logik, men utvidgar detta snart till en analys av erfarenheten och…
Köp här

Isbn: 9789186883355

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Edmund Husserl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Edmund Husserl (18591938) var grundare av fenomenologin, en filosofisk riktning av genomgripande betydelse för vår tids tänkande, och Logiska undersökningar (190001) betraktas allmänt som fenomenologins genombrottsverk. Det första bandet bereder vägen för de följande undersökningarna genom att försvara möjligheten av…
Köp här

Isbn: 9789187172908

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745621210

Utgivningsår: 20071130

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Edmund Husserl

Köp här

Isbn: 9789171730312

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Edmund Husserl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Husserl föreläste i Amphithéâtre Descartes, en föreläsningslokal som kanske bidrog till att han kallade sin föreläsningsserie “Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin”. Detta viktiga verk har nu kommit på svenska … Husserl hade djupare skäl än viljan att smickra sina franska värdar…
Köp här

Isbn: 9789171734839

Utgivningsår: 20160426

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Edmund Husserl

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Syftet med undersökningarna i det andra bandet är att närmare bestämma logikens område, alltså språklig mening och betydelse, och visa hur detta kan utgöra ett fält av ideala föremål tillgängliga för objektiv forskning. De formar sig därmed till en systematisk framställning av det fenomenologiska meningsbegreppet.
Köp här

Isbn: 9789172350021

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Edmund Husserl

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Edmund Husserl var grundare av fenomenologin, en filosofisk riktning av genomgripande betydelse för vår tids tänkande. Logiska undersökningar betraktas allmänt som fenomenologins genombrottsverk. Tredje bandet av Edmund Husserls Logiska undersökningar innehåller verkets två avslutande undersökningar, vilka utgör…
Köp här

Isbn: 9789172350144

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Edmund Husserl

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Denna bok utgör en kortfattad introduktion till Husserls filosofi och består av två centrala texter där Edmund Husserl (18591938) behandlar filosofins uppgift och natur. I “Filosofi som sträng vetenskap”, från 1911 (sv. övers. Karl Weigelt), är Husserls tes att filosofin leder oss in i en annan dimension än…
Köp här

Isbn: 9789172350236

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Edmund Husserl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi är en fenomenologins grundbok. Det är i denna bok, utgiven 1913, som Husserl för första gången presenterar den fenomenologiska reduktionen och därmed etablerar fenomenologin i dess transcendentala form. Som bokens titel antyder, tänker sig Husserl detta projekt…
Köp här

Isbn: 9789172350328

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB