Bläddra
Sökresultat för Eleonor Alhager... Rensa filter?

av: Eleonor Alhager, Lena Hiort af Ornäs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Boken innehåller de svenska lagar och den EG-rättsliga normgivning som behövs för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Den innehåller både materiella regler och förfarandelagstiftning. Författningssamlingen lämpar sig för skattekonsulter, revisorer, studenter, domare och andra som arbetar med mervärdesskatt. Den är…
Köp här

Isbn: 9789139012375

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
I denna bok om elektroniska deklarationer står rättssäkerhet och osäkerhet i fokus. Är det tillräckligt säkert att deklarera över Internet och vilka osäkerhetsfaktorer har uppmärksammats i andra länder som vi i Sverige kan ta lärdom av? Deklarationer rör uppgiftslämnande till grund för fastställande av skatt. Frågor om…
Köp här

Isbn: 9789139012313

Utgivningsår: 20070613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Lena Hiort af Ornäs

Rättsfallssamling i EG-moms är en koncentrerad och överskådlig presentation av EG-domstolens mycket stora antal domar inom momsområdet och är som sådan ett praktiskt och oumbärligt hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med moms. I boken finns snabbfakta om samtliga EG-domarnas innehåll, viktiga EG-domar i fulltext,…
Köp här

Isbn: 9789139013785

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Jan Kleerup, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Inriktningen på denna bok är i…
Köp här

Isbn: 9789139009221

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC