Bläddra
Sökresultat för Emil Molander... Rensa filter?

av: Sofi Tegsveden Deveaux, Emil Molander

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Ett klassrumsfärdigt och verklighetsanknutet läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal. Läkarsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets skala. Det lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren språkliga verktyg för att kommunicera om vanliga…
Köp här

Isbn: 9789198505788

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC

av: Emil Molander, Sofi Tegsveden Deveaux

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789189141100

Utgivningsår: 20210310

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC

av: Emil Molander

Kategorier: Anatomi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Kroppen på svenska – Illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal är en lärobok i svenska som andraspråk som riktar sig till nyanlända och svenskstuderande som vill arbeta eller redan arbetar inom sjukvården i Sverige. Med hjälp av ett stort antal illustrationer får eleven öva på över 350 anatomiska ord som…
Köp här

Isbn: 9789198471519

Utgivningsår: 20180523

Utgivare: LYS läromedel

Mediatyp: BC

av: Emil Molander, Marita Standár

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk tänkt att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Denna bok i serien förbereder elever inför praktik inom områdena lokalvård, hemtjänst och kök. Svårighetsgraden är anpassad till kursmålen för Sfi B och är noga utprovad för att ligga…
Köp här

Isbn: 9789188689016

Utgivningsår: 20170621

Utgivare: Magnolia Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198538984

Utgivningsår: 20200427

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC

av: Emil Molander, Marita Standár

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk tänkt att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Denna bok i serien förbereder elever inför praktik inom områdena bygg,fastighet, lager och transport. Svårighetsgraden är anpassad till kursmålen för Sfi B och är noga utprovad för att…
Köp här

Isbn: 9789188689023

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Magnolia Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689559

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689535

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689566

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689597

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689573

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689542

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689580

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689511

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689528

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Emil Molander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Kroppen på svenska är en lärobok i svenska som andraspråk som riktar sig till nyanlända och svenskstuderande som vill arbeta eller redan arbetar inom sjukvården i Sverige. Med hjälp av ett stort antal illustrationer får eleven öva på över 350 anatomiska ord som i detalj beskriver människokroppen, både på svenska och…
Köp här

Isbn: 9789189141155

Utgivningsår: 20210308

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC