Bläddra
Sökresultat för Eva Norström... Rensa filter?

av: Ingrid Fioretos, Kristina Gustafsson, Eva Norström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Tolkade möten – tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration handlar om möten mellan anställda inom olika verksamheter, såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och rättsväsende och enskilda som inte talar svenska och där tolk används. Boken vänder sig till studerande inom exempelvis lärar-, polis-,…
Köp här

Isbn: 9789144090344

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Kerstin Alstam, Maren Bak, Berit Berg, Kerstin von Brömssen, Ulla Björnberg, Ingrid Fioretos, Kristina Gustafsson, Olga Keselman, Birgitta Romme Larsen, Hilde Lidén, Anna Lundberg, Eva Norström, Lutine de Wal Pastoor, Layal Kasselias Wiltgren, Kathrine Vitus

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur barn påverkas av migration är något vi har relativt liten kunskap om, både nationellt och internationellt. I Norden lever de flesta barn sina liv som barn gör mest, i en vardag som rymmer lek, skola och familjeliv. Men det finns ­erfarenheter som påtagligt påverkar tillvaron för vissa barn; migration är en sådan…
Köp här

Isbn: 9789189140820

Utgivningsår: 20130211

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Eva Norström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner? Vad är det som händer när asylärenden prövas? Hur styrs asylprövningen och beredningen av enskilda asylärenden? Eva Norström har analyserat prövningen…
Köp här

Isbn: 9789189140295

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Fioretos, Kristina Gustafsson, Eva Norström

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Översättning och tolkning Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolkade möten handlar om möten där tolk används mellan anställda inom olika verksamheter – såsom hälso- och sjukvård, skola och rättsväsende – och enskilda som inte talar svenska. Boken utgår från grundläggande frågor om vad tolkning i talade språk innebär. Den anger varför, när och hur man ska använda tolk. Den…
Köp här

Isbn: 9789144138817

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maja Söderbäck, Anette Sanberg, Marianne Velandia, Maria Harder, Marie Golsäter, Elisabet Häggström Nordin, Magdalena Mattebo, Berit Björkman, Berith Wennström, Stefan Nilsson, Ulrika Kreicberg, Margaretha Nolbris, Ingrid Fioretus, Eva Norström, Kristina Gustafsson, Jenny Wilder, Maria Forsner, Björn Tingberg, Anna-Carin Magnusson, Michaela Hager Budny, Mariann Grufman, Margarethe Krabbe

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
De flesta som arbetar inom vården träffar i sitt dagliga arbete barn och unga människor. För att vårdpersonal ska kunna möta dessa barn och unga krävs god kunskap om både kommunikation och kommunikationsteorier, speciellt med fokus på hälso- och sjukvård. Vidare behövs kunskap om barns och ungdomars livssituation,…
Köp här

Isbn: 9789147114061

Utgivningsår: 20140211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC