Bläddra
Sökresultat för Folkuniversitetets förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789174344004

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ylva Olausson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: – gymnasieelever – lärare (med annat förstaspråk än svenska) – elever som vill få behörighet i svenska för högskolestudier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål – invandrare…
Köp här

Isbn: 9789174347395

Utgivningsår:20190521

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Janine Sages, Pierangelo Sassola

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
à vous 1 är ett läromedel i franska steg 1 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs har den studerande nått upp till nivå A2 på Europarådets nivåskala (CEFR). På denna nivå ska man ha skaffat sig tillräckliga baskunskaper för att kunna samtala om vardagshändelser, läsa…
Köp här

Isbn: 9789174346749

Utgivningsår:20140806

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343977

Utgivningsår:19960101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Separat facit till Text i fokus 2. Läromedlet vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har en stor variation. Texterna spänner över olika teman och till varje text…
Köp här

Isbn: 9789174345254

Utgivningsår:20060101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Zara

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska dag för dag B är en allt-i-ett-bok för sfi kurs B och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett…
Köp här

Isbn: 9789174347463

Utgivningsår:20190917

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Kerstin Hansson, Ulla Wallin

Köp här

Isbn: 9789174340006

Utgivningsår:19720101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en…
Köp här

Isbn: 9789174347043

Utgivningsår:20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344028

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Hans Luthman

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i…
Köp här

Isbn: 9789174347050

Utgivningsår:20170529

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BB

av:Jan Zara

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska dag för dag C är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett…
Köp här

Isbn: 9789174347098

Utgivningsår:20170803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda…
Köp här

Isbn: 9789174346909

Utgivningsår:20160229

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Facit till övningsboken Form i fokus A. (Obs! Facit till andra upplagan 2016.)Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av…
Köp här

Isbn: 9789174346954

Utgivningsår:20161124

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ylva Olausson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Vardaglig svenska 1 : frekventa ord med familjer är en bok för alla som behöver systematisk träning av de vanligaste svenska orden. I boken är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1…
Köp här

Isbn: 9789174347760

Utgivningsår:20201112

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Tina Dell'Acqua Lauritzson, Pierangelo Sassola

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174341218

Utgivningsår:19760101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344080

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Zara

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska dag för dag D är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett…
Köp här

Isbn: 9789174347104

Utgivningsår:20180622

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344097

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ylva Olausson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck är en bok för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska fraser och uttryck. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i boken Vardaglig svenska 1. Den språkliga nivån motsvarar B-nivån enligt GERS. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789174347777

Utgivningsår:20210218

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Georgios Ioannidis

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och självstudier i nygrekiska.Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i vanliga turistsituationer.Läroboken innehåller 25 avsnitt med omväxlande dialoger och berättande texter. Korta övningar och…
Köp här

Isbn: 9789174342994

Utgivningsår:19810101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ylva Olausson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ali och Eva träffas av en slump på en restaurang. De blir kära. Allt borde vara bra. Men Alis före detta flickvän beter sig konstigt. Hon ringer honom. Hon kommer hem till honom, fast han inte vill. Hon verkar ha blivit besatt. En morgon kidnappar hon ett barn! Bara för att få träffa Ali igen. Ali och Eva är den första…
Köp här

Isbn: 9789174346787

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BB

av:Jurij Levin

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ryska 1 är ett bra hjälpmedel för den som vill lära sig förstå och uttrycka enklare fraser, till exempel inför en resa till Ryssland.Bokens 10 avsnitt innehåller vardera en kort text med ordlista, uttal, grammatiska förklaringar samt muntliga och skriftliga övningar.Ryska 1 har dessutom ett rikt realia-material med…
Köp här

Isbn: 9789174345100

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Böckernas texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner…
Köp här

Isbn: 9789174345247

Utgivningsår:20060101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Johannes Vivers

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I Partikelverbens värld får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen samma partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka…
Köp här

Isbn: 9789174347456

Utgivningsår:20190917

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner…
Köp här

Isbn: 9789174345056

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Separat facit till Text i fokus 1. Läromedlet vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har en stor variation. Texterna spänner över olika teman och till varje text…
Köp här

Isbn: 9789174345094

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344417

Utgivningsår:19920101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Dags för NP – sfi kurs D innehåller tre delar: 1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar inför NP: – LÄSA – 16 övningar i läsförståelse (även att tyda…
Köp här

Isbn: 9789174348231

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR/GERS). På svenska! 2 består av: – lärobok med mp3-cd (eller ljud på…
Köp här

Isbn: 9789174347029

Utgivningsår:20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344974

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Per Bergström

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Grammatiksånger är ett stimulerande komplement till den vanliga grammatikundervisningen i svenska för invandrare.De 20 sångerna har gjorts med utgångspunkt i den grammatik som är särskilt svår att lära in för dem som läser svenska som främmande språk. Olika böjningsformer, typmeningar, ord som lätt förväxlas, uttal och…
Köp här

Isbn: 9789174343762

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Helena Bogren, Susanne Södergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I de två övningsböckerna Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs D (GERS B1/B1+). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet. Läsa D innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter,…
Köp här

Isbn: 9789174347852

Utgivningsår:20210126

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343717

Utgivningsår:19960101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Janine Sages, Pierangelo Sassola

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
à vous 1 är ett läromedel i franska steg 1 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs har den studerande nått upp till nivå A2 på Europarådets nivåskala (CEFR). På denna nivå ska man ha skaffat sig tillräckliga baskunskaper för att kunna samtala om vardagshändelser, läsa…
Köp här

Isbn: 9789174347791

Utgivningsår:20201111

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ronald Alfredsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning. Det vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk.Boken ger träning i att skriva i många genrer, t.ex. berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter…
Köp här

Isbn: 9789174344813

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån.Form i fokus kombinerar övningar…
Köp här

Isbn: 9789174347067

Utgivningsår:20170728

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ylva Olausson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Nivån motsvarar A1–B1 i den europeiska språkskalan.Kort och lätt är tänkt…
Köp här

Isbn: 9789174346305

Utgivningsår:20090211

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ulla Göransson, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på…
Köp här

Isbn: 9789174347500

Utgivningsår:20191121

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Ulla Göransson, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på…
Köp här

Isbn: 9789174346374

Utgivningsår:20100904

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån. Form i fokus kombinerar övningar…
Köp här

Isbn: 9789174347319

Utgivningsår:20190107

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC