Bläddra
Sökresultat för Folkuniversitetets förlag... Rensa filter?

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån. Form i fokus kombinerar övningar…
Köp här

Isbn: 9789174347319

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174347326

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med…
Köp här

Isbn: 9789174347296

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, KOPA

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Goda Grunder svensk-persisk ordlista omfattar ungefär 5000 ord och uttryck hämtade ur textboken och övningsboken till läromedlet Goda Grunder.
Köp här

Isbn: 9789174342932

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Zara

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789174347098

Utgivningsår: 20170803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Adam Beije

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxenutbildning eller i gymnasieskolan. Bokens mål är att lära ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, vilket innebär att inte enbart den artiga stilen lärs ut utan även den familjära. Samtidigt får läsaren en…
Köp här

Isbn: 9789174346619

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska svensk-polsk ordlista omfattar ungefär 4000 ord och uttryck hämtade ur läroboken och övningsboken till läromedlet Nybörjarsvenska.
Köp här

Isbn: 9789174342413

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343793

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Georgios Ioannidis, Ann Lindvall

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Mp3-cd med ljudinspelningar till läroboken Nygrekiska 1. 80 minuter med inledning plus 25 kapitel.
Köp här

Isbn: 9789174346992

Utgivningsår: 20170125

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789174346718

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: AC

av: Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Min mening innehåller hundratals övningar som passar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Tonvikten ligger på att eleven själv eller tillsammans med andra tar ställning till olika företeelser, reflekterar och jämför med egna erfarenheter. Övningarna är ordnade under tre rubriker –…
Köp här

Isbn: 9789174346893

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BE

av: Cecilia Sjöqvist

Köp här

Isbn: 9789174344929

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BE

av: Ulla Göransson, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
På svenska! 1 är ett nybörjarläromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Läromedlet kan även vara lämpligt i andra typer av…
Köp här

Isbn: 9789174346442

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av…
Köp här

Isbn: 9789174347135

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska svensk-nygrekisk ordlista omfattar ungefär 4000 ord och uttryck hämtade ur läroboken och övningsboken till läromedlet Nybörjarsvenska.
Köp här

Isbn: 9789174341447

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Lotta Anagrius, Åsa Lindqvist, Eva-Lena Sundström

Köp här

Isbn: 9789174342284

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Goda Grunder svensk-somalisk ordlista omfattar ungefär 5000 ord och uttryck hämtade ur textboken och övningsboken till läromedlet Goda Grunder.
Köp här

Isbn: 9789174343298

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344189

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344950

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Georgios Ioannidis

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ett studiematerial för vuxna nybörjare som vill lära sig det levande talspråket. Läromedlet är skrivet på lätt nygrekiska. Syftet är att man efter kursen ska kunna delta i vardagssamtal och klara sig i vanliga turistsituationer. Läroboken innehåller dialoger och berättande text med de vanligaste fraserna och uttrycken…
Köp här

Isbn: 9789174345537

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Kerstin Hansson, Ulla Wallin

Köp här

Isbn: 9789174340006

Utgivningsår: 19720101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Pau Puig i Scotoni

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174341973

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Goda Grunder svensk-tigrinsk ordlista omfattar ungefär 5000 ord och uttryck hämtade ur textboken och övningsboken till läromedlet Goda Grunder.
Köp här

Isbn: 9789174342918

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343878

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344608

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174345339

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174346053

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ellen Hanssen

Tala svenska direkt är ett läromedel som bygger upp muntliga färdigheter i svenska. Det är temabaserat och spänner över områden som mat, kläder, bostad, affärer, yrken, natur. Bildordboken – med över 700 färgfoton och teckningar – ger ett ordförråd på cirka 1300 ord. Tala svenska direkt vänder sig i första hand till…
Köp här

Isbn: 9789174346756

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174347081

Utgivningsår: 20170905

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Monica Tanner Krantz, Agneta Westergren

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Svenska steg för steg är ett heltäckande grundmaterial för kurs B inom sfi-undervisningen. Läromedlet vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för studerande på motsvarande nivå inom andra skolformer. Lärobokens 15 kapitel är indelade efter teman och innehåller…
Köp här

Isbn: 9789174346466

Utgivningsår: 20131008

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, Bulls Graphics

Mediatyp: BC

av: Helena Bogren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet. Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg,…
Köp här

Isbn: 9789174347166

Utgivningsår: 20180514

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska svensk-kinesisk ordlista omfattar ungefär 4000 ord och uttryck hämtade ur läroboken och övningsboken till läromedlet Nybörjarsvenska.
Köp här

Isbn: 9789174341454

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Johansson-Sjöström

Köp här

Isbn: 9789174342307

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343373

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344219

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174345049

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174345605

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Lärkner

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Isbn: 9789174340372

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska svensk-engelsk ordlista omfattar ungefär 4000 ord och uttryck hämtade ur läroboken och övningsboken till läromedlet Nybörjarsvenska.
Köp här

Isbn: 9789174342000

Utgivningsår: 19810101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343069

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC