Bläddra
Sökresultat för Folkuniversitetets förlag... Rensa filter?

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Separat facit till Text i fokus 2. Läromedlet vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har en stor variation. Texterna spänner över olika teman och till varje text…
Köp här

Isbn: 9789174345254

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344080

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174345797

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789174344592

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: DB

av: Ylva Olausson

Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Nivån motsvarar A1––B1 i den europeiska språkskalan.Kort och lätt är tänkt…
Köp här

Isbn: 9789174346305

Utgivningsår: 20090211

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Zara

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789174347098

Utgivningsår: 20170803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Helena Bogren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I det här paket ingår ett exemplar var av de sex olika häftena i Läsa C. I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet. Läsa C…
Köp här

Isbn: 9789174347203

Utgivningsår: 20180515

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Donatella Prete, Pierangelo Sassola

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174345513

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda…
Köp här

Isbn: 9789174346909

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343977

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Eeva Haapalehto

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Finska för nybörjare 1 ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Boken omfattar tolv avsnitt, som är upplagda efter samma modell: korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar och…
Köp här

Isbn: 9789174344998

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Pau Puig i Scotoni

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174341973

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Facit är tillfälligt slut, men det kan fås som pdf direkt från förlaget.
Köp här

Isbn: 9789174343571

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en…
Köp här

Isbn: 9789174347043

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343793

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Luthman

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i…
Köp här

Isbn: 9789174347050

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174347074

Utgivningsår: 20170728

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Kategorier: Medicin och omvårdnad Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Veterinärmedicin
Veterinärsvenska vänder sig till utländska, legitimerade veterinärer som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska djursjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – djurägarsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella…
Köp här

Isbn: 9789174347272

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, KOPA

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174345759

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: 00

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Separat facit till Text i fokus 1. Läromedlet vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har en stor variation. Texterna spänner över olika teman och till varje text…
Köp här

Isbn: 9789174345094

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner…
Köp här

Isbn: 9789174345056

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Zara

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789174347104

Utgivningsår: 20180622

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, KOPA

Mediatyp: BC

av: Ronald Alfredsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning. Det vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk.Boken ger träning i att skriva i många genrer, t.ex. berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter…
Köp här

Isbn: 9789174344813

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med…
Köp här

Isbn: 9789174347296

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, KOPA

Mediatyp: BC

av: Joanna Nicklasson-Mlynarska

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarmaterial i polska för vuxna. Textboken omfattar 20 avsnitt som innehåller texter, styckeordlistor, grammatiska förklaringar och övningar av olika slag. Texterna, som dels är beskrivande, dels i dialogform, behandlar vardagssituationer och ger ett användbart basordförråd.Boken innehåller en uttalsdel och…
Köp här

Isbn: 9789174345568

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån. Form i fokus kombinerar övningar…
Köp här

Isbn: 9789174347319

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344448

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ronald Alfredsson, Inga Sjödin

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Talstegen är en övningsbok i muntlig färdighet och uttal. Boken är lämplig för den som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som nu vill förbättra förmågan att uttrycka sig muntligt på en mer avancerad nivå.Talstegen är indelad i 15 kapitel varav de flesta tar upp en särskild genre. Man…
Köp här

Isbn: 9789174346022

Utgivningsår: 20070922

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Thors Rudvall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper är den första boken i en bokserie för alfabetisering och latinisering genom läs- och skrivträning med en klassisk text. Själva kärnan i boken är en förenklad version av Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt…
Köp här

Isbn: 9789174347333

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Jurij Levin

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ryska 1 är ett bra hjälpmedel för den som vill lära sig förstå och uttrycka enklare fraser, t.ex. inför en resa till Ryssland.Bokens 10 avsnitt innehåller vardera en kort text med ordlista, uttal, grammatiska förklaringar samt muntliga och skriftliga övningar.Ryska 1 har dessutom ett rikt realia-material med texter om…
Köp här

Isbn: 9789174344868

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789174343557

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Skagerborg

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasieskolan, men boken kan även användas av vuxenstuderande till exempel inom sfi-undervisningen.Svenska språket är rikt på sammansatta ord och ordförrådet utökas hela tiden med nya sammansättningar. Många av dessa ord kan vara…
Köp här

Isbn: 9789174345940

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174344097

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174345308

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska svensk-arabisk ordlista omfattar ungefär 4000 ord och uttryck hämtade ur läroboken och övningsboken till läromedlet Nybörjarsvenska.
Köp här

Isbn: 9789174342314

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av svenskstuderande utomlands. Texterna bygger på vardagssituationer och har olika språkliga nivåer för att ge eleven ett begrepp om hur svenskan…
Köp här

Isbn: 9789174344578

Utgivningsår: 19810101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Sohlberg, Marie Bergquist

Köp här

Isbn: 9789174345629

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789174344615

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ylva Olausson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ali och Eva träffas av en slump på en restaurang. De blir kära. Allt borde vara bra. Men Alis före detta flickvän beter sig konstigt. Hon ringer honom. Hon kommer hem till honom, fast han inte vill. Hon verkar ha blivit besatt. En morgon kidnappar hon ett barn! Bara för att få träffa Ali igen. Ali och Eva är den första…
Köp här

Isbn: 9789174346787

Utgivningsår: 20140522

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BB

av: Donatella Prete, Pierangelo Sassola

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Comunicare 2 är ett läromedel i italienska 2 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande nivå inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs har den studerande nått upp till nivå A2/B1 på Europarådets nivåskala (CEFR). På denna nivå ska man ha skaffat sig tillräckliga kunskaper för att kunna kommunicera i många…
Köp här

Isbn: 9789174346640

Utgivningsår: 20121130

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC