Bläddra
Sökresultat för Frank Sundh... Rensa filter?

av: Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Fia Andersson, Jakob Billmayer, Conny Björkman, Göran Bostedt, Lena Boström, Gabriella Ekström Filipsson, Linda Eriksson, Kjell Granström, Björn Haglund, Eva Hammar Chiriac, Sören Högberg, Anders Olofsson, John Steinberg, Christer Stensmo, Eva Österlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
I denna bok beskrivs olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats,…
Köp här

Isbn: 9789144133423

Utgivningsår: 20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Ahlström, Gunnar Berg, Marcia Håkansson Lindqvist, Frank Sundh, Catarina Arvidson, Gunnar Augustsson, Kerstin Bladini, Anders Danell, Anette Forssten Seiser, Sofie Gustafsson, Gudrun Holmdahl, Magnus Larsson, Ulf Leo, Caroline Lidström, Mette Liljenberg, Johanna Lundén, Pål Melin, Monica Norberg, Jan Perselli, Agneta Persson, Ingela Portfelt, Anna Rantala, Stephan Rapp, Johanna Ringarp, Niclas Rönnström, Susanne Sahlin, Katarina Samuelsson, Peter Skoglund, Maria Styf, Magnus Söderström, Åsa Söderström, Monica Vikner Stafberg, Christer Wede, Maria Wester

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Av måldokumentet för det statliga Rektorsprogrammet 2021–2027 framgår att programmet är en professionsorienterad befattningsutbildning. Denna antologi behandlar skilda aspekter av rektorers professionella arbete och boken är den första i sitt slag, som tar ett samlat grepp över kunskapsfältet rektorsprofessionalism i…
Köp här

Isbn: 9789144152103

Utgivningsår: 20210811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ulrika Auno, Gunnar Berg, Frank Sundh, Conny Björkman, Ulf Blossing, Monica Sjöstrand, Kristen Snyder, Roger Sträng, Christer Wede

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Rektorskap handlar i stor utsträckning om att genomföra utvecklingsprocesser till barns och elevers bästa. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att rektorer och andra skolutvecklare förfogar över och använder sig av relevanta metodiska verktyg. I Metodhandbok för rektorer behandlas ett flertal metoder för…
Köp här

Isbn: 9789144152097

Utgivningsår: 20211026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Auno, Gunnar Berg, Frank Sundh, Conny Björkman, Ulf Blossing, Åsa Rönnbäck, Kristen Snyder, Roger Sträng, Christer Wede

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Skolledarskap handlar i stor utsträckning om att skapa underlag för utvecklings- och förbättringsprocesser inom den egna verksamheten. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att man har lämpliga metodiska verktyg till sitt förfogande. Metodhandbok för förskolechefer och rektorer utgår från rationalistiska…
Köp här

Isbn: 9789144115078

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC