Bläddra
Sökresultat för Fredrika Bremer... Rensa filter?

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Fredrika Bremers Hertha, eller En själs historia utkom första gången 1856 och har som bärande tema ogift kvinnas rätt till myndighet. Hertha är en emancipatorisk idéroman, som väckte en hel del rabalder när den först utkom. Den hör till en av den svenska litteraturens klassiker som nu för första gången utkommer i en…
Köp här

Isbn: 9789172301825

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BC

av: Frantz Fanon, Fredrika Bremer, Charles Darwin, John Stuart Mill, Immanuel Kant

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kant, Svaret på frågan: Vad är upplysningen? Hegel, Förnuftet i historien Feuerbach, Kristendomens väsen Kierkegaard, Begreppet ångest Marx & Engels, Kommunistiska manifestet Gobineau, Människorasernas ojämlikhet Bremer, Hertha Darwin, Om arternas uppkomst Mill, Förtrycket av kvinnorna Spencer, Individen mot…
Köp här

Isbn: 9789178194858

Utgivningsår: 20191230

Utgivare: Vertigo förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Östholm, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Marie Gouze, Anna Maria Lenngren, Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer, John Stuart Mill, K. A. Wieth-Knudsen, Charles Fourier, J. J. Bachofen, August Bebel, Charlotte Perkins Gillman, Kata Dalström, Clara Zetkin, Emma Goldman, Aleksandra Kollontaj, Bjørnstjerne Bjørnson, August Strindberg, Mathilda Malling, Elisabeth Grundtvig, Frida Stéenhoff, Hinke Bergegren, Elin Wägner

Kategorier: Historia och arkeologi
I bok- och webbantologin Feminismens idéer presenteras 200 år av västerländsk feminism med särskild tyngdpunkt på Sverige och Norden. Ambitionen är att lägga ett snitt genom feminismens skiftande idé-historia, samtidigt som kontaktytorna gentemot andra ideologier och teoribildningar görs tydliga. Skönlitterära texter…
Köp här

Isbn: 9789144045580

Utgivningsår: 20060620

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Kärnborg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Fredrika Bremer (1801–1865) är mest känd som en av kvinnorörelsens pionjärer. Som författare är hon nästan bortglömd. Men på 1800-talet var hon en av Sveriges mest lästa och diskuterade författare och utan jämförelse den internationellt sett mest ryktbara, översatt till de stora världsspråken. Under årslånga…
Köp här

Isbn: 9789127078437

Utgivningsår: 20011018

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Fredrika Bremer var sin tids mest framgångsrika svenska författare. Med romaner som Familjen H***, Grannarna och Hemmet blev hon storsäljare både i Sverige och utomlands. Hon gjorde en bestående insats i litteraturen som reseskildrare. 185661 reste hon i Schweiz, Italien, Grekland och Orienten, och resans kulmen nåddes…
Köp här

Isbn: 9789174862560

Utgivningsår: 19951101

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803500

Utgivningsår: 20080111

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Köp här

Isbn: 9789172301450

Utgivningsår: 20090415

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Fredrika Bremer (1801-1865) var societetsflickan som blev världsberömd romanförfattare, som under flera år var på resande fot i gamla och nya världen och som inte tvekade att i tal eller tryck yttra sin egen åsikt. Genom sina brev kommer Fredrika Bremer oss närmare än andra kvinnor från 1800-talet. Redan femtio år…
Köp här

Isbn: 9789178442423

Utgivningsår: 19960901

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Den radikala societetsdamen Fredrika Bremer (1801-1865) introducerade den moderna romanen i Sverige. I 1800-talets Sverige var det fadern som bestämde över döttrarnas liv. Det viktigaste var att döttrarna blev rikt bortgifta. I Familjen H*** skildrar Fredrika Bremer (1801-1865) skarpt, poetiskt och humoristiskt…
Köp här

Isbn: 9789100131456

Utgivningsår: 20120917

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Köp här

Isbn: 9789172300927

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Fredrika Bremer (1801-1865) var societetsflickan som blev världsberömd romanförfattare, som under flera år var på resande fot i gamla och nya världen och som inte tvekade att i tal eller tryck yttra sin egen åsikt. Genom sina brev kommer Fredrika Bremer oss närmare än andra kvinnor från 1800-talet. Redan femtio år…
Köp här

Isbn: 9789178442430

Utgivningsår: 19960901

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Överste Jupiter, hör hit. vad har ni att göra i Walhalla? Ni hör till olympiska avdelningen. Fru Frigga, var så god och tag reda på Odin och hans folk. Vi måste hålla ordning i världen.” När Hertha publicerades 1856 stod Sveriges kvinnor fortfarande under sina mäns eller fäders förmyndarskap. Endast som…
Köp här

Isbn: 9789100144791

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789172300941

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av: Fredrika Bremer

Christina Beata Vardagslag bistår familjen H*** med “råd och dåd” och ledsagar läsaren genom denna tidiga, svenska realistiska roman.
Köp här

Isbn: 9789187894657

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Här är jag nu, kära Maria, i mitt eget hus och hem, vid mitt eget skrivbord.” I brev berättar Fransiska om hur hennes liv på landsbygden rörs upp när en mystisk främling flyttar in. Grannarna var en stor framgång redan när den gavs ut 1837 och är Fredrika Bremers fjärde roman. Fredrika Bremer (1801-1865) var en svensk…
Köp här

Isbn: 9789100143862

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
”Hon sade: ’They do not stand by their sex!’ Hon tyckte att som världen nu gick den bästa tjänst man kunde bevisa alla nyfödda flickebarn var att – dränka dem. Jag log åt detta besynnerliga kärleksbevis men kunde ej giva den varmhjärtade frun så orätt, nämligen om icke världen skulle bli mera rättvis och upplyst i…
Köp här

Isbn: 9789146229087

Utgivningsår: 20150504

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
I reseskildringen Hemmen i den nya världen skildrar Fredrika Bremer sina intryck och iakttagelser under sin långa resa genom USA. Bland annat beskriver hon en slavauktion i sydstaterna. Reseskildringen gavs ut första gången 1854. Fredrika Bremer (1801-1865) var en svensk författare och feminist vars författarskap…
Köp här

Isbn: 9789100143879

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Quintus Septimius Florens Tertullianus, Hans Blumenberg, Fredrika Bremer, Lord Dunsany, Joseph Addison, Martin Andersson, Artemidoros Daldianus, Lafcadio Hearn, Susanne Johansson, Georg Christoph Lichtenberg, Rob Lucas, Anders Piltz, Guy G. Stroumsa

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
I drömmen lånar sömnen berättelsens och bild­ens form. Den är platsen för dramatiska skeenden, förvrängningar, varsel om kommande tilldragelser. En parallell tillvaro, ständigt återbesökt men varje gång ny. Under antiken tillskrevs drömmen ofta en p­olitisk innebörd och betraktades som ett verktyg att förutse framtiden…
Köp här

Isbn: 9789173272070

Utgivningsår: 20141103

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BF

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Detta är Fredrika Bremers (1801-1865) debutroman, publicerad första gången 1830-31 och brukar räknas som Sveriges första borgerligt realistiska roman.
Köp här

Isbn: 9789172301924

Utgivningsår: 20190325

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Huru i denna stund de flydda åren rulla tillbaka för mina blickar! Jag ser mig åter vid din sida, min enda och älskade syster, i det vackra, ståtliga huset, med ängarna och byarna runtomkring.” Hemmet gavs ut första gången 1840 och är en av Fredrika Bremers mest lästa romaner. Centralt i berättelsen är systerskapet,…
Köp här

Isbn: 9789100143893

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Det är främst som kvinnokämpe Fredrika Bremer (1801 – 1865) har gått till eftervärlden och hon är en pionjär för den svenska kvinnorörelsen, men det var i huvudsak som författare hon var verksam. Fredrika Bremer räknas till pionjärerna även inom den moderna svenska romankonsten, och anses vara den som introducerade den…
Köp här

Isbn: 9789174231007

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Telegram Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Beata Hvardagslag anländer till familjen H i Stockholm. Det högborgerliga hemmet är välordnat och tillrättalagt. Men bakom den polerade ytan döljer sig mörka hemligheter. Beata får genom en rad möten lära sig om hur vardagslivet är inom högborgerligheten i huvudstaden. Och många av hennes föreställningar om livet blir…
Köp här

Isbn: 9788726174502

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Saga Egmont

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Att äga sig själv — själens frihet och frid.” Redan när Nina gavs ut första gången 1894 var romanen en röst för kvinnors frihet. Fredrika Bremer (1801-1865) var en svensk författare och feminist vars författarskap starkt påverkade opinionen till att kvinnor skulle kunna ansöka om att myndighetsförklaras. 1831 fick hon…
Köp här

Isbn: 9789100143909

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med några av Sveriges intressantaste illustratörer ger Telegram ut valda världsklassiker. Varje bokomslag är ett unikt konstverk som tillsammans bildar en exposé över hur spännande det blir när dagens konstnärliga uttryck möter tidlösheten hos litteraturens mest…
Köp här

Isbn: 9789174231106

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Telegram Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Du är trälinna till födsel och själ! Förblif i ditt stoft.” Det fornnordiska dramat Trälinnan gavs ut första gången 1840. Utgivningen av det komplexa vikingadramat med stort socialt patos och övervägande kvinnliga karaktärer var liksom utgivningen av Hertha ett utmanande ställningstagande från Bremer sida. Trots ett…
Köp här

Isbn: 9789100143923

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Fredrika Bremer

Strid och frid är ett litterärt inlägg i Sveriges och Norges unionsdebatt och gavs ursprungligen ut år 1849.
Köp här

Isbn: 9789174513325

Utgivningsår: 20120803

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Fredrika Bremers Hertha, eller En själs historia utkom första gången 1856 och har som bärande tema ogift kvinnas rätt till myndighet. Hertha är en emancipatorisk idéroman, som väckte en hel del rabalder när den först utkom. Den hör till en av den svenska litteraturens klassiker som nu för första gången utkommer i en…
Köp här

Isbn: 9789172301993

Utgivningsår: 20200731

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Den radikala societetsdamen Fredrika Bremer (1801-1865) introducerade den moderna romanen i Sverige. I 1800-talets Sverige var det fadern som bestämde över döttrarnas liv. Det viktigaste var att döttrarna blev rikt bortgifta. I Familjen H*** skildrar Fredrika Bremer (1801-1865) skarpt, poetiskt och humoristiskt…
Köp här

Isbn: 9789100176075

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrika Bremer

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Fredrika Bremers Nina publicerades ursprungligen år 1835 och är ett av Bremers mest kritiserade verk.
Köp här

Isbn: 9789174513424

Utgivningsår: 20130828

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Elin Wägner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Elin Wägner (1882-1949) brukar räknas till de så kallade Tiotalisterna, med sitt samhällsfokuserade författarskap. Wägner var även verksam som journalist. Till hennes mest kända och uppskattade skönlitterära verk hör bl.a Norrtullsligan och Pennskaftet, men hon har även gått till historien för sitt engagemang för…
Köp här

Isbn: 9789188999825

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC