Bläddra

av: Siv Fahlgren, Katarina Giritli Nygren, Lena Martinsson, Diana Mulinari, Sara Nyhlén, Kerstin Sandell, Lena Sawyer, Angelika Sjöstedt Landén

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
De nyliberala mönster som breder ut sig över Sverige idag behöver utforskas och granskas. Som feministiska genusforskare vill vi undersöka och diskutera den betydelse de får för (o)jämlikheter och (o)jämställdheter, för aktivism, civilsamhälle och inte minst för den feministiska kritikens villkor. Vi vill synliggöra…
Köp här

Isbn: 9789170611919

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Halldenius

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Vi är alla goda liberaler numera och tror på medborgerliga friheter och individens självbestämmande. Men hur ser liberalismen som distinkt politiskt alternativ egentligen ut? Att vara liberal är något mer specifikt än att gilla yttrandefrihet och tolerans. Liberalismen behandlas här som en politisk filosofi – en teori…
Köp här

Isbn: 9789186980573

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
“Att vara liberal är att vara kluven”, brukar det sägas. Är det alltså för att ingen vet vad som är rätt och sant som vi bör vara fria enligt liberalismen? I så fall lever friheten farligt. I denna skrift argumenterar jag för motsatsen. Friheten kommer av att vi någorlunda väl kan tänka oss fram till vad…
Köp här

Isbn: 9789198166033

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Liberal Debatt/Bertil Ohlin Förlag

Mediatyp: BC

av: Andrea Sophie Karlsson

Kategorier: Liberalism och centerideologier Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiska ideologier Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
This dissertation examines the public interventions, rhetoric, and actions of liberal intellectuals in Turkey between the early 1990s and 2012 regarding the rights of Kurdish and Islamic actors and restrictions on discussing the Armenian Genocide of 1915. The analysis of diverse texts published by the interconnected…
Köp här

Isbn: 9789188473424

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185832231

Utgivningsår: 20140605

Utgivare: Kungliga Vetenskapssamhället

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Svante Nycanders Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet (SNS förlag 2009 och Studentlitteratur 2013) finns nu tillgänglig i engelsk översättning med titeln The History of Western Liberalism. Boken beskriver både den liberala idéutvecklingen alltsedan upplysningstiden och dess samband med politiska och sociala…
Köp här

Isbn: 9789155495695

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, SNS Förlag, TMG Tabergs

Mediatyp: BC

av: Herbert Spencer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
I denna klassiska politiskt-filosofiska bok menar Spencer att liberalismen har förrått sitt uppdrag och istället börjat förespråka en konservativ filosofi och politik som legitimerar en utökad statlig makt. — Herbert Spencer (18201903) tillhör de klassiska brittiska liberala filosoferna. Hans positiva budskap om…
Köp här

Isbn: 9789173270472

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Liberalismens idéhistoria är ett pionjärarbete och en blivande klassiker där Svante Nycander kartlägger de moderna politiska idéernas framväxt – från Machiavelli, Hobbes och Locke till nutidens Hayek och Rawls. Den tidiga liberalismen drevs av vrede över andlig, politisk och ekonomisk ofrihet, trosfanatism,…
Köp här

Isbn: 9789186203214

Utgivningsår: 20091102

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Kleberg

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Kärnkraften, löntagarfonderna, Vietnamkriget, blockpolitiken stridsfrågorna har varit många i modern svensk politik. Press- debatten kring de stora konfliktfrågorna skildras i denna hög-intressanta och välskrivna bok. Det börjar med den svensk-norska unionens sammanbrott och demokratins samtidiga genombrott…
Köp här

Isbn: 9789170052897

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget

Mediatyp: BB

av: Mats Krantz

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Georges Clemenceau (18411929) är ett av de största politiska namnen i den franska historien och politiken under de senaste hundra åren. Idag finns ett växande intresse för honom, inte minst för att han mer än någon annan förkroppsligar den fran­ska republikanismens och medborgaridealens traditioner och ideer. Tron på…
Köp här

Isbn: 9789173317689

Utgivningsår: 20160920

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Håkan Larsson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Liberalism och centerideologier Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer Miljön Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
En unik politisk rörelse Var sig beteckningen är agrardemokrati, ekohumanism eller grön liberalism kombinerar Centerpartiets idé- och värdegrund frihet, trygghet, miljöansvar och decentralisering på ett unikt sätt. Ska partiet även framöver framgångsrikt kunna möta framtidens utmaningar är det viktigt att hämta…
Köp här

Isbn: 9789197717021

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Fristil, Scandbook

Mediatyp: BC

av: Siv Fahlgren, Katarina Giritli Nygren, Anders Johansson

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
När individen på en marknad blivit den alltigenom dominerande modellen för att organisera samhällen och organisationer har det också påverkat hur en ser på betydelsen av kön. Den här boken utforskar hur normalisering går till under nyliberalism, hur det görs på sätt som både utmanar feministiska perspektiv och kan…
Köp här

Isbn: 9789187439315

Utgivningsår: 20160524

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Paul Berman

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Den amerikanske journalisten Paul Berman hävdar att dagens terrorkrig inte är västvärldens krig mot islam, inte någon civilisationernas kamp. I stället är det en ny variant av samma krig som sönderslet Europa under en stor del av 1900-talet. Striden står mellan liberalerna i vid bemärkelse och deras fiender. Denna…
Köp här

Isbn: 9789171509864

Utgivningsår: 20050613

Utgivare: SNS Förlag, W.W.Norton & Co

Mediatyp: BB

av: Svante Nycander

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Liberala principer är grunden för ett öppet och fritt samhälle. Vad är liberalt i asylfrågan?  I Sverige finns två radikala rörelser, Sverigedemokraterna och det nyliberala nätverket, med rakt motsatta åsikter om aylrätt och öppna gränser. Nyliberalism var en viktig del av asylopinionen fram till hösten 2015. Liberaler…
Köp här

Isbn: 9789175043364

Utgivningsår: 20180223

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Elmbrant

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Sedan 1980-talet har nyliberalismen stått högst på dagordningen. Ett snart 40-årigt ideologiskt experiment grundat på tilltron till avreglering, privatisering, stora skattesänkningar och jakten på tillväxt. I boken Marknadens tyranni och demokratins räddning skriver journalisten och författaren Björn Elmbrant att den…
Köp här

Isbn: 9789173437820

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732156

Utgivningsår: 20050810

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ingemar E. L. Göransson

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
I ett tjugotal intervjuer beskriver löntagare i Sverige och Storbritannien hur deras liv gestaltar sig i den nyliberala eran. De talar om sin besvikelse och om sina drömmar om ett bättre och rättvisare liv. Boken är ingen objektiv betraktelse utan ett ursinnigt angrepp på ett samhälle där välfärdsstaten inte är för…
Köp här

Isbn: 9789197941648

Utgivningsår: 20120829

Utgivare: Ord & kulturs förlag, AMO-Tryck

Mediatyp: BC

av: Cass R. Sunstein

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Tillsammans med Richard H. Thaler publicerade Cass Sunstein år 2008 den mycket uppmärksammade boken “Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness”. De argumenterade där för en ?libertariansk paternalism? som inte tvingar utan ?knuffar? människor i riktning av mer förnuftiga val, i…
Köp här

Isbn: 9789171734518

Utgivningsår: 20150612

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Bengt Westerberg, Johan Norberg, Frida Johansson Metso, Andreas Bergh, Susanna Birgersson, Pontus Braunerhjelm, Karin Zelano, Hans L Zetterberg, Emma Söderberg Majanen, Johan E. Eklund, Nina Larsson, Håkan Tribell, Martina Lind, Lennart Nordfors

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Har liberalismen segrat ihjäl sig? Det råder ingen tvekan om att Sverige förändrats kraftigt i liberal riktning de senaste årtiondena. De flesta skulle nog också hålla med om att förändringarna gick snabbast i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Men hur ser framtiden ut? Är liberaliseringarnas epok till…
Köp här

Isbn: 9789198045345

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Bertil Ohlin Förlag

Mediatyp: BC

av: Deirdre McCloskey

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Fattigdom och tyranni förblir mänsklighetens största utmaningar. För att möta dessa förespråkar Deirdre McCloskey vad hon kallar “mänsklig libertarianism”. I Därför fungerar liberalismen förenar McCloskey sin djupa bildning och lätta anslag i en kompromisslös vädjan till västerlandet att återta arvet från…
Köp här

Isbn: 9789177031925

Utgivningsår: 20191127

Utgivare: Timbro förlag, Yale University Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Karl Staaff var liberal partiledare, statsminister i två omgångar och under lång tid en av de viktigaste förkämparna för en politisk modernisering av Sverige. I denna antologi ger fyra författare, med stor kunskap om den svenska liberalismens historia, en bild av Karl Staaffs betydelse. Boken ingår i en minnesbox som…
Köp här

Isbn: 9789188193018

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198166002

Utgivningsår: 20140220

Utgivare: Liberal Debatt/Bertil Ohlin Förlag

Mediatyp: BZ

av: Lars Leijonborg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: historia, politik och försvar Statsskick och politiska processer
“Över en natt gick jag från att vara loser till Leijonkung, från uträknad till en populär vinnare. Sju veckor senare var Folkpartiet tredubblat och jag gjorde till och med anspråk på statsministerposten.”   Sedan Lars Leijonborg 1971 blev ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund har han nästan oavbrutet…
Köp här

Isbn: 9789188193704

Utgivningsår: 20180314

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Eamonn Butler

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Klassisk liberalism: En introduktion utgör en lättillgänglig introduktion till den klassiska liberalismens idéer och tänkare: från John Locke till Robert Nozick, från Voltaire till Ayn Rand. Författaren Eamonn Butler är ekonom och grundare och chef för Adam Smith Institute i London. Boken har översatts till svenska av…
Köp här

Isbn: 9789177030379

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Timbro, Institute for Economic Affairs

Mediatyp: BC

av: Annie Lööf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Liberalism och centerideologier Personliga berättelser Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Jag åker hem. Så föll orden. Jag sa dem tydligt och med eftertryck. Boka in telefonmöten med organisationen och förbered en presskonferens så fort jag landat. Vi behöver sätta ner foten ordentligt och peka ut vägen framåt .    Så fick jag snabbt bege mig hem till Sverige, resa från Thailand tvärs över halva jordklotet.…
Köp här

Isbn: 9789188193759

Utgivningsår: 20180426

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Erik Gustaf Geijer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Geijers idéer mäter sig väl med giganter som David Hume, Adam Smith och Alexis de Tocqueville.Trots att Geijer under sin livstid uppmärksammades i stora delar av Europa, och hans verk översattes till flera språk, har en heltäckande studie för vår tid saknats tills nu.Freedom in Sweden är en introduktion till en av…
Köp här

Isbn: 9789177030621

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Hans Lindblad

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
1914 med kungens borggårdstal som tvingade bort Karl Staaffs liberala regering är det mest dramatiska året i modern svensk historia. Ofta har det kallats en konflikt om försvaret, men i boken skildrar Hans Lindblad att det handlade om mycket mer. Staaff beskrev det själv som frågan om herremakt eller folkmakt skulle…
Köp här

Isbn: 9789188193025

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Jesper Ahlin Marceta, Fritz-Anton Fritzson, Alexander Funcke, Ebba Karlsson, Patrick Krassén, Mattias Svensson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Vad är rättvisa? Vad ger staten legitimitet? Vilka är källorna till välstånd?  Liberaler har länge brottats med dessa eviga frågor. I Ny liberalism introduceras sex samtida tänkare, som har varit betydelsefulla för utvecklingen av liberal filosofi och ideologi under de senaste årtiondena. De politiska filosoferna John…
Köp här

Isbn: 9789177031536

Utgivningsår: 20181023

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC