Bläddra
Sökresultat för Göran Krok... Rensa filter?

av: Göran Krok, Göran Krok, Maria Lindewald, Maria Lindewald

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
På ett enkelt, vardagsnära och träffsäkert sätt berättar Göran Krok och Maria Lindewald om arbetet med att bygga upp en årsplan för förskolans verksamhet. I boken varvas bakgrund och teori med konkreta råd och exempel. Det är viktigt att hela personalstyrkan är delaktiga i att ta fram årsplanen. När hela arbetslaget…
Köp här

Isbn: 9789170912672

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Göran Krok, Maria Lindewald

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Portfolio – dokumentation för alla belyser en dokumentationsform där barnet är huvudpersonen. Det är barnets material och estetik som berättar. Varje barn får sitt lärande åskådliggjort och utrymme att reflektera. Denna modell att dokumentera skapar ett rimligt arbete för pedagogerna så att de får tid att…
Köp här

Isbn: 9789172059658

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Göran Krok, Maria Lindewald

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Årsplanen – uppnå struktur och delaktighet i förskolan beskriver ett arbetssätt som underlättar vardagen i förskolan och skapar struktur och gemensam grundsyn på barnens verksamhet. Boken är konkret och ger praktisk handledning för att skapa en årsplan där aktiviteter är fördelade på ett rimligt sätt och stämmer…
Köp här

Isbn: 9789188099143

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Göran Krok, Göran Krok, Göran Krok, Maria Lindewald, Maria Lindewald, Maria Lindewald

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att komma igångI Portfolio i förskolan visas med praktiska exempel hur man kan arbeta med portfolio och på så sätt konkretisera förskolans uppdrag och målen i läroplanen, Lpfö 98. Författarna lägger tonvikten på hur man enkelt kan komma igång med portfolion och knyta den till det arbete som redan görs på förskolan. De…
Köp här

Isbn: 9789140651440

Utgivningsår: 20090904

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Göran Krok, Göran Krok, Göran Krok, Maria Lindewald, Maria Lindewald, Maria Lindewald

Genom att förskolans arbetslag tillsammans arbetar fram en årsplan kan ni uppnå delaktighet, struktur och glädje i förskolan. Författarna till bl a Portfolio i förskolan beskriver i denna bok hur man kan strukturera verksamhetsåret för att underlätta arbetet i förskolan.
Köp här

Isbn: 9789140651907

Utgivningsår: 20071107

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC