Bläddra
Sökresultat för Gitten Skiöld... Rensa filter?

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I denna NO-bok samlas ämnena biologi, kemi och fysik. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok. Obs! Under 2021 arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av…
Köp här

Isbn: 9789127422186

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Ulf Stark, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Vad gjorde barnen på fritiden för åttio år sedan? Vilka leksaker var viktiga på 1950-talet? Vilka skillnader och likheter finns med att förr och idag? Barnens Århundrade handlar om hur barn har haft det i Sverige under hela 1900-talet. Här finns både fakta och berättelser om hur det kunde vara att växa upp under olika…
Köp här

Isbn: 9789127508033

Utgivningsår: 20000218

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Fibben Hald, Bo Johansson, Gitten Skiöld

Köp här

Isbn: 9789129638233

Utgivningsår: 19980605

Utgivare: Rabén & Sjögren

Mediatyp: BB

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I denna NO-bok samlas ämnena biologi, kemi och fysik. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok. Obs! Under 2021 arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av…
Köp här

Isbn: 9789127422155

Utgivningsår: 20110808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Berth Belfrage, Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av…
Köp här

Isbn: 9789127421301

Utgivningsår: 20130205

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Roger Olsson, Berth Belfrage, Staffan Sjöberg, Gitten Skiöld, Lennart Enwall, Kerstin Wallander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi, fysik och kemi – alla ämnen samlade i en bok PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2020 års kursplaner och…
Köp här

Isbn: 9789127454224

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS NO-boken 1-3 NO-boken är skriven för Lgr11. Den börjar i rymden och fortsätter på jorden. Ni följer årstidernas växlingar med djur och växter, kretslopp, enkla näringskedjor osv. Eleverna får också veta mer om luft, vatten, olika material och människokroppen. PULS NO-boken ger fakta om grundläggande biologi, kemi…
Köp här

Isbn: 9789127431003

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering. Böckerna i nivå 1-4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor…
Köp här

Isbn: 9789127417618

Utgivningsår: 20091023

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Berth Andréasson, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av…
Köp här

Isbn: 9789127421288

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Berth Belfrage, Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av…
Köp här

Isbn: 9789127421295

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127424760

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Roger Olsson, Berth Belfrage, Staffan Sjöberg, Kerstin Wallander, Gitten Skiöld, Lennart Enwall, Johan Skarp, Anders Thapper

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2021 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar…
Köp här

Isbn: 9789127457706

Utgivningsår: 20210604

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Berth Andréasson, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
PULS Biologi 4-6I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Biologi är uppdelad i två grundöcker  :Puls Biologi Människan och PULS Biologi Naturen.Till varje grundbok finns även en…
Köp här

Isbn: 9789127431812

Utgivningsår: 20120910

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
PULS Biologi med fysik och kemi Eleven möter ett naturvetenskapligt perspektiv på områden som rymden, djur och växters utveckling på jorden och människokroppen. De får också veta vad som händer i naturen under de olika årstiderna och bekanta sig med olika växt- och djurarter.
Köp här

Isbn: 9789127617513

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld, Lennart Enwall

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs och klura Läs och klura handlar om djur, författare, film, uppfinningar m m. Eleverna övar olika lässtrategier, skrivning och studieteknik. Uppgifterna kräver att eleverna använder sig av både text och bild. De övar på så vis upp sin förmåga att se samband och dra slutsatser.
Köp här

Isbn: 9789127760523

Utgivningsår: 20021007

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Berth Andréasson, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127426054

Utgivningsår: 20120910

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Repetera baskunskaperSvenskmix är till för de elever som av en eller annan anledning har haft svårt att nå målen i svenska i skolår 3. Med Svenskmix får eleverna god möjlighet att repetera baskunskaper i svenska och befästa kunskaperna.Läs merSvenskmix bygger på enkel basfakta och färdighetsträning på varje moment.…
Köp här

Isbn: 9789147083732

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I PULS NO-boken samlas de tre NO-ämnena biologi, fysik och kemi i en gemensam bok. Undervisningen utifrån NO-boken ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp. Omslaget är i mjukt hårdband, så kallat flexiband, för lång hållbarhet. Lärarhandledning och lärarwebb Med…
Köp här

Isbn: 9789127459977

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Repetera baskunskaperSvenskmix är till för de elever som av en eller annan anledning har haft svårt att nå målen i svenska i skolår 3. Med Svenskmix får eleverna god möjlighet att repetera baskunskaper i svenska och befästa kunskaperna.Läs merSvenskmix bygger på enkel basfakta och färdighetsträning på varje moment.…
Köp här

Isbn: 9789147083718

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering. Böckerna i nivå 1-4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor…
Köp här

Isbn: 9789127417601

Utgivningsår: 20091023

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Repetera baskunskaperSvenskmix är till för de elever som av en eller annan anledning har haft svårt att nå målen i svenska i skolår 3. Med Svenskmix får eleverna god möjlighet att repetera baskunskaper i svenska och befästa kunskaperna.Läs merSvenskmix bygger på enkel basfakta och färdighetsträning på varje moment.…
Köp här

Isbn: 9789147083725

Utgivningsår: 20100512

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Berth Belfrage, Kerstin Wallander, Gitten Skiöld

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av…
Köp här

Isbn: 9789127436978

Utgivningsår: 20140905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Berth Andréasson, Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Undervisa om läsförståelse i biologi. Beställ broschyren Läs och förstå faktatexter på www.nok.se/puls
Köp här

Isbn: 9789127623293

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Favoritserie i repris!Små, korta berättelser i ett nytt och behändigt format. Alla böcker är illustrerade. Serien kommer att utökas efterhand. Böckerna säljs i 3-pack.För nybörjarläsare finns Lilla biblioteket på två nivåer.Nivå A16 sidor, 4 – 6 rader per uppslag, ca 150 – 200 ordNivå B16 sidor, 6 – 8…
Köp här

Isbn: 9789147083794

Utgivningsår: 20100113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Grundbok i NO för åk 1-3 med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder underlättar läsförståelsen. I denna samlade NO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik och du får hjälp med att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och…
Köp här

Isbn: 9789127436800

Utgivningsår: 20140414

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Andréasson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
PULS Biologi 4-6I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Biologi är uppdelad i två grundöcker  :Puls Biologi Människan och PULS Biologi Naturen.Till varje grundbok finns även en…
Köp här

Isbn: 9789127623279

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Språk och lingvistik
Favoritserie i repris!Små, korta berättelser i ett nytt och behändigt format. Alla böcker är illustrerade. Serien kommer att utökas efterhand. Böckerna säljs i 3-pack.För nybörjarläsare finns Lilla biblioteket på två nivåer.Nivå A16 sidor, 4 – 6 rader per uppslag, ca 150 – 200 ordNivå B16 sidor, 6 – 8…
Köp här

Isbn: 9789147083800

Utgivningsår: 20100113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld, Lennart Enwall, Birgitta Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Grundbok i NO för åk 1-3 med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder underlättar läsförståelsen. I denna samlade NO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik och du får hjälp med att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och…
Köp här

Isbn: 9789127437647

Utgivningsår: 20140414

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Gitten Skiöld, Lennart Enwall

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs och klura Läs och klura handlar om djur, författare, film, uppfinningar m m. Eleverna övar olika lässtrategier, skrivning och studieteknik. Uppgifterna kräver att eleverna använder sig av både text och bild. De övar på så vis upp sin förmåga att se samband och dra slutsatser.
Köp här

Isbn: 9789127760547

Utgivningsår: 20021007

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall, Roger Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Innehåll Digilär Biologi 4-6 är ett omfattande material som innehåller två läromedel i ett: Biologi Naturen och Biologi Människokroppen. Biologi Naturen handlar om livet på jorden – om växter, djur och insekter i olika naturtyper och hur allt samspelar med varandra. Biologi Människokroppen handlar om kroppen hur…
Köp här

Isbn: 9789198442410

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av: Berth Belfrage, Kerstin Wallander, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av…
Köp här

Isbn: 9789127437845

Utgivningsår: 20140831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I denna NO-bok samlas ämnena biologi, kemi och fysik. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok. Obs! Under 2021 arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av…
Köp här

Isbn: 9789127445116

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld, Lennart Enwall

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs och klura Läs och klura handlar om djur, författare, film, uppfinningar m m. Eleverna övar olika lässtrategier, skrivning och studieteknik. Uppgifterna kräver att eleverna använder sig av både text och bild. De övar på så vis upp sin förmåga att se samband och dra slutsatser.
Köp här

Isbn: 9789127760530

Utgivningsår: 20021007

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I PULS NO-boken samlas de tre NO-ämnena biologi, fysik och kemi i en gemensam bok. Undervisningen utifrån NO-boken ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp. Omslaget är i mjukt hårdband, så kallat flexiband, för lång hållbarhet. Lärarhandledning och lärarwebb Med…
Köp här

Isbn: 9789127458468

Utgivningsår: 20210315

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lennart Enwall, Gitten Skiöld, Birgitta Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I denna NO-bok samlas ämnena biologi, kemi och fysik. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok. Obs! Under 2021 arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av…
Köp här

Isbn: 9789127445437

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Roger Olsson, Berth Belfrage, Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg, Gitten Skiöld, Lennart Enwall, Kerstin Wallander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi, fysik och kemi – alla ämnen samlade i en bok PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2020 års kursplaner och…
Köp här

Isbn: 9789127459311

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Varje bok inleds med en bildkarta och kortfakta om landskapet. Sedan följer ett avsnitt om landskapsdjur och landskapsblommor innan texter om historiska händelser, näringsliv, sevärdheter och berömda personer tar vid.
Köp här

Isbn: 9789127507579

Utgivningsår: 20000113

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Barn och ungdom: historia Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Med boken Kungaslott och Kungahus får svenska barnfamiljer för första gången en spännande faktabok, som på ett levande sätt sammanfattar hela Sveriges kungliga historia. Boken handlar både om de kungliga slotten och om prinsessorna, prinsarna, drottningarna och kungarna, som har bott där. Arbetet med boken har pågått…
Köp här

Isbn: 9789172233652

Utgivningsår: 20120605

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Varje bok inleds med en bildkarta och kortfakta om landskapet. Sedan följer ett avsnitt om landskapsdjur och landskapsblommor innan texter om historiska händelser, näringsliv, sevärdheter och berömda personer tar vid.
Köp här

Isbn: 9789127507425

Utgivningsår: 20000728

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gitten Skiöld

Kategorier: Barn och ungdom: historia Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Come with us on an exciting journey through Sweden’s royal history! Meet fantastic, true stories and vivid images, paintings and photos of the real people involved, their possessions and the amazing places they lived in. A lively book for children and adults alike. Följ med på en spännande resa genom Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789172235250

Utgivningsår: 20130604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC