Bläddra
Sökresultat för Gothia Kompetens AB... Rensa filter?

av:Selene Cortes, Marie Åsberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Man dör inte av stress, man slutar bara att leva Om utmattningssyndrom Den här boken är till dig som är sjuk, har varit sjuk, undrar om du är på gränsen till att bli sjuk eller till dig som har en tillvaro där stress är en ofta förekommande komponent. Den är också till dig som är anhörig till någon med…
Köp här

Isbn: 9789177410645

Utgivningsår:20190610

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Sara Nordström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Trots att studie- och yrkesvägledning är ett av skolans viktigaste områden saknar många elever idag möjligheten att kritiskt kunna granska sina valmöjligheter. Med Sara Nordströms metod Syv-tratten går det att förändra.Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom och…
Köp här

Isbn: 9789177411925

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till. Genom att se på specialpedagogens arbete utifrån…
Köp här

Isbn: 9789177412502

Utgivningsår:20210315

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Karlsson, Anna Morell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut? Författarna Anna Morell och Jenny Karlsson, båda specialpedagoger, beskriver ett utbildningskoncept med sex utbildningstillfällen där kartläggning av…
Köp här

Isbn: 9789177412373

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Lillemor Dimberg, Lars Bondemark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Grundläggande ortodonti är en lärobok som ger både teoretisk och praktiskt användbar kunskap om olika bettavvikelser och diagnostik. Författarna går igenom behandlingsmetoder, hur olika tandställningar fungerar och sätts på plats samt sidoeffekter som kan uppstå i samband med behandlingen. Ett separat kapitel berör…
Köp här

Isbn: 9789177412182

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Sylvia Mellfeldt Milchert

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den…
Utgått

Isbn: 9789172059016

Utgivningsår:20141125

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed

Prognosen för barn som tidigt, före tolv års ålder, börjar med brott och annat normbrytande beteende är dyster. Jämfört med dem som debuterar först i tonåren är det normbrytande beteendet hos dessa individer ofta allvarligare och mer aggressivt. De fortsätter dessutom i högre grad med sitt normbrytande beteende som…
Utgått

Isbn: 9789172054370

Utgivningsår:20051001

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Veronica Nytomt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Genom konkreta exempel på hur man kan utforma sitt ledarskap ger boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning stöd i förskollärares uppdrag som ledare i förskolan.Förskollärare har i sitt uppdrag ansvar för undervisningen i förskolan. Det handlar om att leda arbetet så att undervisningen som…
Köp här

Isbn: 9789177412687

Utgivningsår:20210524

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Eva Elmström

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kvinnors hälsa Menopause Populärmedicin och hälsa
Klimakteriet drabbar hälften av befolkningen och upplevs väldigt olika; det kan vara alltifrån lätta till riktigt svåra besvär. De flesta kvinnor känner någon form av obehag i samband med klimakteriet och många lider i tysthet. Vad kan vården hjälpa till med och vad kan kvinnan göra själv för att underlätta sin…
Köp här

Isbn: 9789177412656

Utgivningsår:20211129

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Katrin Bernstad

Kategorier: Att hantera personliga problem Barns hälsa Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa
Oro, nedstämdhet och stress hos späda och små barn, en bok för professionen om att upptäcka och hjälpa. Kan späda och små barn lida av psykisk ohälsa som oro, nedstämdhet eller stress? Hur kan det i så fall uppmärksammas när de själva är…
Köp här

Isbn: 9789177412885

Utgivningsår:20221004

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Konradsson Geuken, Sten Friberg, Ylva Wächter

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Ingen väljer sin sjukdom och ingen är sin sjukdom. Att få diagnosen schizofreni väcker många tankar och känslor. Vad händer efter att någon fått denna diagnos? Hur ska det gå att skapa sig ett liv? Vad kan anhöriga och närstående göra? Den här boken är tänkt att vara ett stöd i processen att få tillvaron att fungera…
Köp här

Isbn: 9789177412243

Utgivningsår:20210506

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Johanna Lätth

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur är det att i sitt yrke möta någon som har begått en våldtäkt? Går det att förstå varför någon begår ett sexualbrott? Och hur kan de som i sitt arbete möter sexualförbrytare både agera professionellt mot klienten och hållbart för egen del? Att bidra till att motverka och förebygga sexualbrott kan vara både…
Köp här

Isbn: 9789177412007

Utgivningsår:20201214

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BH

av:Elisabeth Sundström Graversen, Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss. Boken Npf och socialtjänsten – lagstiftning, bemötande och…
Köp här

Isbn: 9789177411994

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Karin Boberg, Anna Sterlinger Ahlring

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Att äga läraryrket – en guide till ditt liv som lärare är boken som hjälper dig med vägledning i din komplexa lärarvardag. En vardag med många fler situationer än vad lärarutbildningen har haft möjlighet att förbereda dig inför. Elever,…
Köp här

Isbn: 9789177411826

Utgivningsår:20201221

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Filippa Mannerheim

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Trots många trender inom undervisning är vissa delar av lärarhantverket tidlösa. I den här boken går Filippa Mannerheim till försvar för traditionella undervisningsmetoder som fungerar. I tio kapitel lyfter Filippa Mannerheim fram läraren som kunskapsförmedlare och den tryckta läroboken som undervisningens nav. Hon…
Köp här

Isbn: 9789177412519

Utgivningsår:20211111

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Johanna Kjellén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare. Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande är den första svenska boken om…
Köp här

Isbn: 9789177412557

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Alexandra Rosendahl Santillo

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologi: känslor Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Första boken på svenska om DBT-SS – en modell anpassad för patienter med kognitiv funktionsnedsättning och emotionella svårigheter. Färdighetssystemet är en modell utvecklad av Julie Brown, fil. dr och DBT-terapeut, som i sitt arbete med DBT (dialektisk beteendeterapi)…
Köp här

Isbn: 9789177413196

Utgivningsår:20221128

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Gunilla Niss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg är en stor och viktig del i förskolans utbildningsuppdrag och en förutsättning för att grundlägga barns livslånga lärande. Boken Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor ger kunskap om vad omsorg är, hur omsorg skapas och vad omsorg i förskolans utbildning leder till. Se mig! Lyssna på mig! Tyck om…
Köp här

Isbn: 9789177411482

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ted Lundgren, Stig Edward

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Detta är en aktualiserad elfte upplaga av Odontologisk ordbok. En noggrann genomgång och revidering har gjorts: nya ord har lagts till, definitioner har uppdaterats, föråldrade termer har utgått och nya illustrationer har tillkommit. Boken innehåller en omfattande sammanställning av odontologiska termer och deras…
Köp här

Isbn: 9789177412021

Utgivningsår:20191125

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:John Steinberg

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
En förskola med hög kvalitet kräver att arbetslag tar gemensamt ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att göra det behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och utveckling. Verktygen för detta finns i boken Stärk arbetslaget – er guide till kvalitet och samarbete i förskolan. Om det finns en…
Köp här

Isbn: 9789177412663

Utgivningsår:20210205

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Jeanette Johansson Ånmark

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Praktisk handbok om att implementera lågaffektivt bemötande. I boken presenteras en modell för implementering av förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Boken löser därmed den kanske största utmaningen i förändringskedjan, att gå från…
Köp här

Isbn: 9789172512283

Utgivningsår:20200101

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB

av:Lars Löwenborg, Björn Gíslason

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Personal & health education Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Det här pedagogiska utbildningsmaterialet för förskolan syftar till utveckling av barns sociala och emotionella kompetens, som är den viktigaste förutsättningen för att barn ska trivas och utvecklas socialt och kunskapsmässigt. På ett roligt och kreativt sätt kan du hjälpa barnet att förstå sig själv och andra genom…
Köp här

Isbn: 9789177412823

Utgivningsår:20210811

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BE

av:Maria Wiwe

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Första boken på svenska om epistemisk tillit Mår en alltför stor del av våra unga psykiskt dåligt på grund av evolutionär obalans – att vi är i otakt med evolutionen? Och hur kan vi som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar, som kämpar med…
Köp här

Isbn: 9789177411642

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Susanne Svedberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Praktiskt material för förskollärare och barnskötare   Äntligen en bok som ger konkreta verktyg för att lyckas med förskolans systematiska kvalitetsarbete i utbildningen och undervisningen! Systematiskt kvalitetsarbete är lätt när vi gör rätt.…
Köp här

Isbn: 9789177412335

Utgivningsår:20210813

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Sofie Berg, Maria Lindholm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
En metodbok om effektiv, variationsrik och problemlösningsinriktad matematikundervisning I Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell visar Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm hur de väcker sina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur de får eleverna att lyckas.…
Köp här

Isbn: 9789177412946

Utgivningsår:20220322

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Ekman

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Förskolan Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Barn är inte framtiden, barn är nu. Boken Barnets rättigheter vägleder på ett enkelt och lättförståeligt sätt till några av konventionens mest angelägna artiklar för förskolan. Med ökad förståelse för hur och varför barnkonventionen kom till och vad den innehåller kan vi bli bättre på att leva upp till de krav som den…
Köp här

Isbn: 9789177411901

Utgivningsår:20200115

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Susann Magnusson

Kategorier: Den medicinska professionen Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet. Den här handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. För att elevhälsans medicinska insats, EMI, ska hålla hög kvalitet och bedrivas…
Köp här

Isbn: 9789177412649

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att få ett cancerbesked är tungt, även om många blir botade. Beskedet om sjukdomen och om den kommande behandlingen innebär att livet vänds upp och ner, inte bara för den som är sjuk utan också för många närstående. Många frågor dyker upp, både existentiella och praktiska: Hur tar jag nästa steg? Vad kan jag göra? Vad…
Utgått

Isbn: 9789188099655

Utgivningsår:20161129

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anna Fredriksson, Carolina Lindberg

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att komma från utbildningen till sitt första jobb som socionom är en spännande och ibland lite omtumlande upplevelse – från den relativt förutsägbara vardagen som student till det något mer ostyrbara arbetslivet. Det kan ibland kännas både ansvarstyngt och svårt. Den här boken vill bidra till att skapa en brygga mellan…
Utgått

Isbn: 9789177411796

Utgivningsår:20201228

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Serena Hasselblad, Dennis Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Att vara annorlunda – så beskriver många autister vad autism innebär för dem. Samtidigt känns uppräkningen av bristande förmågor som finns i diagnosmanualer främmande. De beskriver en icke-autistisk majoritets utifrånperspektiv på autism. Våra egna berättelser handlar mer om hur vi upplever omvärlden och vad som…
Köp här

Isbn: 9789177412038

Utgivningsår:20191029

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Ubbe

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
– Om kvinnan kommer från ett riskland så frågar jag helt enkelt: ”Jag vet att omskärelse av kvinnor är tradition i ditt hemland, vet du om du har blivit omskuren?” Jag frågar också: ”Är det någon som har frågat dig om det här?” Med dessa enkla frågor kan du fånga upp en flicka eller kvinna och se till att hon får hjälp…
Utgått

Isbn: 9789177410638

Utgivningsår:20180416

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Johanna Nordengren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familj och hälsa Gynekologi och obstetrik Hälsa, relationer och personlig utveckling Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Endometrios – symtom och behandling är en medicinskt faktaspäckad bok som beskriver symtom, diagnostisering och behandling av olika former av endometrios. Boken är viktig eftersom kunskap om sjukdomen kan bidra till tidig behandling för att undvika smärta hos den som är drabbad. I boken varvas fakta med patientfall…
Köp här

Isbn: 9789177411864

Utgivningsår:20210518

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Rangmar, Ihsan Sarman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Pediatrik Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Medfödda alkoholskador hos barn tar…
Utgått

Isbn: 9789177412199

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ulla Björklund, Hanne Fjellvang, Susanne Åhlund

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vänta barn – somalisk utgåva:DHALLAAN filanaya – Buug ku saabasn uurka iyo dhalmadaVänta barn är en tid av spänning, glädje, förväntan och eftertanke, som ger livet nya dimensioner! Samtidigt är det många frågor som hopar sig och mycket information som behöver inhämtas. Boken Vänta barn vänder sig till alla…
Utgått

Isbn: 9789188099440

Utgivningsår:20151208

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Eila Sterner, Susanne Dufva

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Sårbehandling 2021/2022 – katalog över sårprodukter är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardagssårprodukter” som produkter för avancerad sårläkning. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkter indelade i kategorier som…
Utgått

Isbn: 9789177412342

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Sophie Steijer

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
En svensk bok om borderline för professionen, med fokus på symtom, diagnos och behandling. Borderline personlighetssyndrom (även kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS) orsakar stort lidande för både den som drabbas och omgivningen. Individer med personlighetssyndrom…
Köp här

Isbn: 9789177412540

Utgivningsår:20220622

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Maria Refors Legge

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Får en skolas rektor ändra en elevs betyg? Vems ansvar är det om arbetsmiljön på skolan är bristfällig och i vilka situationer får den så kallade pysparagrafen användas? Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever och hur bör du resonera kring luciafiranden och kyrkobesök under skoltid? Alla dessa frågor…
Köp här

Isbn: 9789177412472

Utgivningsår:20210706

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Mats Jansson, Lena Nylander

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Om gruppbostäder för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning. I den bästa av världar beskriver vad som behövs för att en gruppbostad för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att både boende och personal trivs och…
Köp här

Isbn: 9789172512511

Utgivningsår:20211101

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB

av:Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Här finns också fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett…
Köp här

Isbn: 9789177412861

Utgivningsår:20201218

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alm

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Skaffa dig en tydlig överblick över Lgr22 och Lgrsär22.   Med Lgr22 ska kursplanens tre delar, syfte, kunskapskrav och centralt innehåll, ”ses som en helhet”. Det kräver en överblick som är svår med läroplanens utformning – lärarens…
Köp här

Isbn: 9789177413370

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BE